VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam, đồng thời đảm bảo tuyệt đối thông tin liên lạc thông suốt, an toàn hạ tầng mạng lưới trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 15/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 44/STTTT-BCVT về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tết Nguyên đán Canh Tý và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020. 
Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai các phương án sẵn sàng ứng cứu sự cố nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức và Nhân dân, đặc biệt vào thời gian diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020 và thời gian cao điểm của tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và vật tư thiết bị; thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, ứng cứu và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, viễn thông đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày; bổ sung thiết bị, xe phát sóng lưu động, tăng dung lượng đối với các khu vực trọng yếu, dễ nghẽn mạng đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị, đường truyền; bố trí đủ kênh, luồng đảm bảo cho hạ tầng mạng lưới và dịch vụ viễn thông (cố định, Internet, di động, vệ tinh) hoạt động tốt; tăng cường dung lượng truyền dẫn quốc tế để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức, phóng viên và Nhân dân; đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát trong khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, điện hoa; đảm bảo an toàn tuyệt đối các bưu phẩm, bưu kiện và ấn phẩm trong thu gom và chuyển phát; chấp hành đúng thời gian mở đóng cửa giao dịch và giá cước dịch vụ; nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu, các ấn phẩm, thư điện tử, điện thoại, điện tín, tin nhắn... có nội dung phản động, trái pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo thông tin liên lạc của các đơn vị phục vụ cho sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Việt Nam năm 2020 và trong thời gian cao điểm của tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn tỉnh. 

N.Q

[Trở về]