Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Bình: Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn 
Thời gian qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, tinh thần tận tụy, vì nhân dân phục vụ được quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ.
Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Bình có 79 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 05) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của đảng bộ cấp trên, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhờ vậy, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng không ngừng được nâng lên.


Việc thực hiện Chỉ thị 05 là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Bình

Các chi bộ trực thuộc đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ mình.

Chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng (TT-PTĐT) có 9 đảng viên, phần lớn là đảng viên trẻ. Thời gian qua, các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05 luôn được chi bộ đặc biệt được chú trọng.

Đồng chí Đinh Thái Quang, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TT-PTĐT cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ đã chọn trọng tâm thi đua học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể theo nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ đặc thù, tiếp xúc nhiều với các tầng lớp nhân dân, ngoài việc am hiểu pháp luật, các chính sách về BHXH của Đảng và Nhà nước, mỗi một cán bộ, đảng viên của Phòng TT-PTĐT phải luôn có thái độ hòa nhã, làm việc trên tinh thần phục vụ nhân dân.

Nhờ vậy, những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH đã được tuyên truyền tích cực đến với người dân; thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình…”

Còn ở Chi bộ Giám định bảo hiểm y tế (BHYT), trọng tâm thi đua học tập và làm theo lời Bác đó là làm sao để thực hiện giám định chính xác, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người dân có thẻ BHYT khi họ tham gia khám chữa bệnh (KCB). Hoặc ở Chi bộ Công nghệ thông tin (CNTT) thì phải liên tục nâng cao ứng dụng CNTT trong công việc, hạ tầng cơ sở dữ liệu phải bảo đảm hiện đại, bảo mật, từ đó giải quyết được mọi hồ sơ, thủ tục cho người dân liên thông nhanh chóng nhất.

Đối với Chi bộ Cấp sổ thẻ, một tấm thẻ BHYT đến tay người dân chỉ sau 15 phút thực hiện các thủ tục, thao tác là bước tiến vượt bậc, mang lại sự hài lòng cho người dân khi họ đang cần gấp tấm thẻ BHYT để đi KCB. Hoặc có trường hợp người dân đi làm lại thẻ BHYT nhưng không đủ giấy tờ tùy thân, trong khi họ cần gấp để KCB, thì nhân viên cấp sổ thẻ báo cáo lãnh đạo phòng, và họ được xác nhận đang tham gia BHYT để có thể đi KCB ngay được...

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Bình cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ BHXH tỉnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ BHXH tỉnh gắn chặt với thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Hàng năm, Đảng bộ đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hiện chỉ thị với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm theo quy định. Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên về việc học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống trong giai đoạn hiện nay.

Qua đó, còn giúp mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo https://www.baoquangbinh.vn/

[Trở về]