Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ Minh Hóa: Học tập và làm theo Bác từ "nói đi đôi với làm" 
Để việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân, đơn vị và tạo sự ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, Đảng bộ huyện Minh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, xuyên suốt; trong đó, thực hành “nói đi đôi với làm” được xác định là khâu đột phá. Bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày từ “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện miền núi Minh Hóa đang từng ngày làm lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị số 05) vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo các cấp ủy tích cực rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế, lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên; trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.


Các đơn vị trường học huyện Minh Hóa gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Đồng chí Cao Thanh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Minh Hóa cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là thực hiện “nói đi đôi với làm” trong triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm của huyện về đổi mới công tác cán bộ, trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi, phát triển du lịch, việc quản lý, sử dụng đất đai.

Cùng với việc thực hiện những nội dung trên, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc làm khâu đột phá để tập trung giải quyết”.

Xác định thực hành “nói đi đôi với làm” là khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác, Đảng bộ xã Hóa Phúc đã chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”; đổi mới phong cách, tập trung hướng về cơ sở, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, sinh động, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia.

Tiêu biểu như Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa phong trào “Phụ nữ Minh Hóa làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” với các mô hình tiết kiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị; Đoàn Thanh niên huyện triển khai hiệu quả mô hình “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đảm nhận treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn” ở 15/15 xã, thị trấn và các công trình thanh niên, như: “lò xử lý rác thải”, “trồng cây xanh”, “thắp sáng đường quê”... đã góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi.

Bên cạnh xác định những vấn đề trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một số đơn vị đã lựa chọn những vấn đề mang tính nhạy cảm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân để tập trung giải quyết.

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã Hóa Sơn đã chọn nội dung đột phá đó là thực hiện tốt cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tập trung hướng về cơ sở; tập trung giao đất, giao rừng cho các hộ dân theo 2 chương trình trọng tâm của huyện. Đảng ủy các xã: Trung Hóa, Thượng Hóa xác định trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi là nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể theo lời dạy của Bác “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đảng ủy xã Trọng Hóa chọn xây dựng mô hình trồng rừng kinh tế tại các bản Chà Cáp, Ra Mai và mô hình vệ sinh đường nội bản xanh, sạch, đẹp tại bản La Trọng 1…

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa nhấn mạnh: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự lan tỏa, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, xác định trách nhiệm, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương trong công tác cũng như sinh hoạt đời thường.

Trong quá trình thực hiện học tập và làm theo Bác, cấp ủy các cấp phải chủ động tìm ra những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình và cần chọn những vấn đề, công việc cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác”.

Qua 5 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được các cấp khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng. Riêng cấp huyện có 52 tập thể và 91 cá nhân điển hình được khen thưởng.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp