Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ Quảng Trạch: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Với những cách làm thiết thực, Quảng Trạch đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Đảng bộ huyện Quảng Trạch hiện có gần 5.700 đảng viên sinh hoạt tại 47 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Đồng thời, các nội dung được bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Các nội dung được đưa vào trong sinh hoạt thường kỳ trong các chi bộ, cơ quan, đoàn thể một cách nền nếp, khoa học, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của từng lĩnh vực công tác.


Đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Trạch tổ chức gói bánh chưng dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Các chuẩn mực được xây dựng trở thành cơ sở cho việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, nhân cách, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật... của cán bộ, đảng viên. Qua đó, phong trào góp phần phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực đến tư tưởng, đạo đức, ý thức rèn luyện và hành động của cán bộ, đảng viên.

Nhờ vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đã thể hiện sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác... Các tổ chức cơ sở Đảng đã chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, ý thức rèn luyện giữ gìn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Xác định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là công việc thường xuyên, cán bộ, đảng viên dần khắc phục được những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia các lớp học nghị quyết. Người đứng đầu các đơn vị đã gương mẫu xây dựng kế hoạch và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động, lấy kết quả làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả năm.

Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến về chất; các khâu quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm minh; việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đã được các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, khách quan theo đúng quy định, góp phần làm ổn định tình hình, kịp thời giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của các ban, ngành, địa phương, đơn vị đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước được ổn định và nâng cao.

Năm 2017, toàn huyện có 13/15 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 4.554,8 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2016; thu ngân sách trên địa bàn đạt 105,78 tỷ đồng, đạt 120,2% kế hoạch, tăng 7,9% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,21%, giảm 2,2% so với năm 2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm hay, sáng tạo và nhiều mô hình mới. Bộ chỉ huy Quân sự huyện với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Các trường học đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng chuẩn mực đạo đức của tập thể hội đồng sư phạm, xây dựng nội quy nhà trường; tổ chức cho giáo viên và học sinh tự liên hệ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, đăng ký những việc làm theo Bác.

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ khối Mặt trận huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “tiết kiệm làm theo lời Bác” với hàng tháng mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm 50.000 đồng, số tiền tiết kiệm được trích hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công, gia đình đặc biệt khó khăn. Hội Cựu chiến binh xã Cảnh Dương, Hội Cựu chiến binh xã Quảng Châu nổi bật với phong trào “3 an toàn 2 tự quản”...

Các cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tiếp tục xuất hiện, như: cựu chiến binh Nguyễn Phi Long, xã Quảng Thạch; cựu chiến binh Tưởng Văn Phán, xã Quảng Phú, cựu chiến binh Phạm Thanh Yên, xã Quảng Trường, cựu chiến binh Cao Sỹ Điều, xã Cảnh Dương, ông Nguyễn Thành Long, xã Quảng Trường, Nguyễn Khoa, xã Quảng Phương...

Với những cách làm tốt, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến đã góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]