Bản in     Gởi bài viết  
Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Xây dựng tác phong làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh 
Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay trong toàn thị xã…
Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể… chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề tại đảng bộ, chi bộ của mình. Nhờ vậy, việc học tập, nghiên cứu chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Việc đổi mới phương thức truyền đạt, nắm bắt, đánh giá học viên, báo cáo viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản cũng như giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt trong chuyên đề, cấp ủy các cấp đã đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều việc làm thiết thực; gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.


Hiến máu tình nguyện, hành động ý nghĩa của các đoàn viên, thanh niên Thị đoàn Ba Đồn

Cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã mạnh dạn tự soi, tự sửa, kiểm điểm những việc chưa làm được có liên quan đến trách nhiệm của mình.

Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng, nơi cư trú…, góp phần tạo nên phong trào thi đua làm theo Bác rộng khắp trên toàn thị xã.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, Thị ủy Ba Đồn đã đẩy mạnh việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp giải quyết dứt điểm, kịp thời từng vấn đề nảy sinh.

Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động biên soạn các tài liệu, bài viết tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu, đồng thuận với cấp ủy, chính quyền trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm, như: công tác chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, nâng cao cảnh giác về Hội thánh của đức chúa trời mẹ, định hướng dư luận xã hội về con rắn trên mộ bà ăn mày tại xã Quảng Văn…

Từ trong phong trào thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã xuất hiện nhiều hoạt động, mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện. Điển hình có mô hình tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, nuôi lợn đất tiết kiệm… của Hội Phụ nữ thị xã; chương trình “Tết ấm cho đồng bào nghèo”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo của Thị đoàn Ba Đồn...

Đồng chí Phạm Duy Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ba Đồn cho biết, để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, thời gian tới, mỗi cấp ủy, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Thị ủy cũng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]