VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đang là viên chức có được thi tuyển công chức không? 
Công chức và viên chức đều là những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập. Vậy đang là viên chức có được thi tuyển công chức không?
Viên chức được chuyển sang công chức không qua thi tuyển?

Hiện nay, việc tuyển dụng công chức được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019 và hướng dẫn tại Thông tư 03 năm 2019 của Bộ Nội vụ.Theo Điều 37 Luật hiện hành, có 02 cách để được tuyển dụng công chức: Thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, việc xét tuyển chỉ được thực hiện với người có đủ điều kiện làm công chức và cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo…đặc biệt khó khăn.

Từ 01/7/2020, khi Luật sửa đổi có hiệu lực thì bổ sung thêm các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng gồm:

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng;

- Người học theo chế độ cử tuyển của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học.

Khoản 3 Điều 37 cũng bổ sung thêm trường hợp người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển gồm:- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

- Cán bộ, công chức cấp xã;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân…

Trong đó, trường hợp viên chức được tuyển dụng vào công chức được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019 sửa đổi Điều 7 Thông tư 13/2010/TT-BNV:

Viên chức đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng (không kể thời gian tập sự), làm việc ở vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên thì được đặc cách tuyển dụng công chức.

Như vậy, theo quy định trên, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển sang công chức nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật và phải có đủ 05 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận.Viên chức có được thi viên chức ở tỉnh khác không?
Theo khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức đang có hiệu lực, chỉ có 02 trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức gồm:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng các biên pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Như vậy, việc đang là viên chức không phải là một trong những trường hợp bị cấm dự tuyển viên chức nêu trên. Do đó, nếu đã là viên chức thì hoàn toàn có quyền đăng ký thi viên chức ở tỉnh khác. Tuy nhiên, phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Điều 22 Luật Viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú ở Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ…

Tóm lại, đang là viên chức vẫn có thể được tuyển dụng vào công chức và ứng tuyển vào chức danh viên chức ở địa phương khác.

Theo Luật Việt Nam

[Trở về]