VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cấp ủy với ban giám đốc, chủ doanh nghiệp nhằm thực hiện bảo đảm các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư về tổ chức Đảng ở doanh nghiệp. Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo và trực tiếp hướng dẫn những tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo kiện toàn cấp ủy 05 đơn vị; quyết định giải thể 01 Chi bộ cơ sở vì không đủ số lượng đảng viên theo quy định.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 01 tổ chức Đảng và 02 đảng viên; 01 cuộc giám sát đối với 01 tổ chức Đảng và 2 đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 45 đảng viên, trong đó có 08 Đảng ủy viên và 15 Chi ủy viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra không có tổ chức Đảng, đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh các cấp ủy Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác thi đua sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh; tạo đủ việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; có giải pháp thúc đẩy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; chuẩn bị mọi điều kiện để làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặng Hà

[Trở về]