Bản in     Gởi bài viết  

DANH BẠ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Của các huyện, thành phố, thị xã trong Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1. Huyện Lệ Thủy

1.

Lê Vĩnh Thế

Bí thư Huyện ủy

02323965159

0982386133

2.

Đặng Đại Tình

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban

02323966678 

0979245588

3.

Lê Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND – Phó Trưởng ban thường trực

02323964941  

0912037909

4.

Phan Đình Tư

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

02323882551

0916738460

0915666537

5.

Trần Đức Thọ

Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

 

0945241445

6.

Nguyễn Văn Vương

Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

0232883617

0915272184

7.

Nguyễn Văn Nghĩa

Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp&PTNT

 

0888769768

8.

Trần Duy Hưng

Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp&PTNT

 

0965090756

9.

Dương Khánh Việt

Cán bộ phòng Nông nghiệp&PTNT lĩnh vực PCTT

0232882564

0919449239

10.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy

02323882564

 

2. Huyện Quảng Ninh

1.

Phạm Trung Đông

Chủ tịch UBND – Trưởng Ban

 

0912172301

2.

Lê Ngọc Huân

Phó Chủ tịch UBND – Phó Trưởng ban thường trực

 

0915565156

3.

Trần Xuân Tình

Chánh Văn Phòng

 

0912515108

4.

Nguyễn Xuân Kỷ

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0915044750

5.

Trần Ngọc Khánh

Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0948463616

6.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy

02323882564

02323872302

3. Thành phố Đồng Hới

1.

Hoàng Đình Thắng

Chủ tịch UBND thành phố

 

0913339568

2.

Nguyễn Đức Cường

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

0945939496

3.

Đoàn Hồng Quân

Trưởng phòng Kinh tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố

 

0913295497

4.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN

3837878; 3820571

 

4. Huyện Bố Trạch

1.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện

 

0916711104

2.

Nguyễn Văn Thủy

Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện

 

0915383577

3.

Hà Vĩnh Trung

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0912368387

4.

Trương Thế Vỹ

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

0912457973

5. Thị xã Ba Đồn

1.

Đoàn Minh Thọ

- Chủ tịch UBND thị xã          

 

0945128668

2.

Nguyễn Văn Ninh

Phó Chủ tịch UBND thị xã     

 

0916750099

3.

Ngỗ Hữu Tình

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TX         

 

0913546737

4.

Lê Văn Hóa

Trưởng Công an TX                         

 

0913523331

5.

Võ Văn Tuấn

Đồn trưởng Đồn BPCK Cảng Gianh         

 

0946697290

6.

Phan Văn Minh

Chánh VP HĐND và UBND TX         

 

0917474988

7.

Nguyễn Văn Khánh

Trưởng Phòng Kinh tế TX      

 

0985196317

8.

Anh Toàn

Trợ lý tác chiến Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

 

0946066149

9.

 

Trực ban tác chiến Ban chỉ huy Quân sự thị xã

0232.3513688

 

10.

 

Trực ban Đội chữa cháy và CNCH bắc Quảng Bình

0232.3518114

 

11.

 

Trực ban Công an thị xã

0232.3513388

 

6. Quảng Trạch

1.

Nguyễn Xuân Đạt

Bí thư huyện

 

0913295179

2.

Phan Văn Thanh

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban

 

0913384193

3.

Trần Xuân Định

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0912747854

4.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN

 

3516678

7. Tuyên Hóa

1.

Lê Nam Giang

Chủ tịch UBND – Trưởng Ban

 

0912428605

2.

Cao Xuân Tín

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0918842113

3.

Đinh Xuân Thương

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0982027677

4.

Chị Hạnh

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0904772912

8. Huyện Minh Hóa

1.

Nguyễn Bắc Việt

Chủ tịch UBND huyện

 

0913339568

2.

Đinh Minh Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0918851456

3.

Đào Duy Sơn

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

0888643345

 Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN