VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đánh giá công tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 20/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông cơ quan thường trực và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã tổ chức hội nghị nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai và phương hướng nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Thời gian qua, công tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh bước đầu đã có những định hướng đúng trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó tập trung kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, mạng truyền số liệu chuyên dùng sẵn sàng kết nối, Mạng Lan của các đơn vị được kết nối internet để truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh được tập trung đầu tư như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hệ thống theo dõi nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử và hệ thống Cổng thông tin điện tử đều được triển khai thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia... Mặt khác, để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định, tỉnh đã đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử để cài đặt tập trung, nhằm đảm bảo tính sẵn sàng và đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống...
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn như: Hạ tầng công nghệ thông tin chưa thực sự đồng bộ; thiếu kinh phí nên việc đầu tư nâng cấp hạ tầng và các hệ thống phần mềm dùng chung để đảm bảo tiện ích cho người sử dụng; việc kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành Trung ương chưa thực hiện được...
Phát tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá sự cố gắng của Sở Thông tin và Truyền thông cùng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cùng Tổ giúp việc tham mưu cho Ban chỉ đạo rà soát các nội dung công việc ưu tiên thực hiện để hoàn thành, đồng thời tích cực đôn đốc các đơn vị sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên tổ giúp việc để theo dõi, quản lý, tham mưu trên từng nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở đó đồng chí cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao tỷ lệ áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý, văn bản phát hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định.

 

Đặng Hà

[Trở về]