VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đánh giá thực hiện pháp luật về linh vực in ấn và phát hành trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện pháp luật về lĩnh vực in ấn và phát hành.

Quảng Bình hiện chưa có nhà xuất bản, chỉ có 07 cơ sở in có Giấy phép hoạt động và 23 cơ sở phát hành xuất bản phẩm, ngoài ra có hàng nghìn cơ sở in, photocopy thuộc diện không cần cấp phép hoạt động theo quy định; 18 bản in xuất bản định kỳ tháng/số, các bản tin xuất bản đúng số lượng, hình thức; nội dung thông tin đảm bảo tôn chỉ, mục đích theo Giấy phép, phục vụ kịp thời nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị địa phương xuất bản tài liệu không kinh doanh đảm bảo nội dung, mục đích thông tin theo quy định của pháp luật xuất bản; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh; hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường; phục vụ hội thảo, hội nghị, kỷ niệm ngành nghề của các cơ quan, tổ chức. Trên địa bàn tỉnh có 08 công ty in được cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 200 cơ sở in, các sản phẩm mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan Nhà nước ban hành, hóa đơn tài chính, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá và các sản phẩm in khác; 33 cơ sở phát hành, trong đó 14 cơ sở là doanh nghiệp; 08 cơ sở đã đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở Thông tin Truyền thông.

Tuy nhiên tin, bài của bản in chưa có tính thời sự, thiếu thông tin ứng dụng thực tiễn, các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình; một số sách có bài viết về lịch sử, con người, ngành nghề địa phương chưa chính xác; địa danh hành chính, bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch khi tái bản vẫn không chỉnh sửa; việc lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in còn thiếu các thông tin cơ bản; trong quá trình in ấn cơ sở không giữ hóa đơn, chứng từ đối với những thiết bị in; chưa nghiêm túc thực hiện việc xin phép, đăng ký hoạt động in, khai thác báo hoạt động cơ sở; tình trạng phát hành xuất bản không rõ nguồn gốc; hệ thống phát hành nhỏ lẻ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung liên quan đến hoạt động xuất bản, in, photocopy, phát hành; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thủ tục hành chính; kiểm tra, xử lý vi phạm; mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực in, phát hành, xuất bản, photocopy, lưu trữ…

Đặng Hà

[Trở về]