VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 05 tháng đầu năm 2021, bàn giải pháp tăng cường giải ngân năm 2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 14/6/2021, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài 05 tháng đầu năm 2021, bàn các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2021 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì.
Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

05 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bằng vốn nước ngoài thuộc khối địa phương mới đạt gần 02% so với tổng dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó có nhiều tỉnh, thành phố chưa giải ngân. Theo thống kê của Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, có tới 37/63 tỉnh, thành phố chưa giải ngân vốn. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài được giao đầu năm 2021 của các địa phương là 63.709 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/5/2021, kế hoạch vốn năm 2021 nhập hệ thống công cụ quản lý ngân sách Nhà nước hữu hiệu (TABMIS) là 48.124,18 tỷ đồng (bằng 75,54% kế hoạch vốn được giao đầu năm), trong đó vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương nhập TABMIS là 29.969 tỷ đồng (bằng 86% kế hoạch vốn được giao đầu năm) và vốn cho các địa phương vay lại là 18.154,75 tỷ đồng (bằng 63% kế hoạch vốn được giao đầu năm). Số vốn đã giải ngân hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 1,73% dự toán, trong đó vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương giải ngân là 616 tỷ đồng và vốn cho các địa phương vay lại giải ngân hơn 484 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) đã nhận được 650 hồ sơ đề nghị rút vốn; trong đó đã ký đơn rút vốn 609/650 hồ sơ, trả lại 41/650 do không đủ điều kiện rút vốn, hiện không còn đề nghị rút vốn tồn đọng…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến rà soát lại số liệu giải ngân để tổng hợp báo cáo cụ thể, thực chất hơn. Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các địa phương cập nhật số liệu tính đến ngày 11/6/2021, tách biệt rõ số liệu giải ngân vốn thuộc năm 2020 chuyển sang 2021 và số liệu giải ngân theo dự toán của năm 2021 được cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm rõ 03 số liệu cơ bản: Số liệu kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước; số giải ngân thực tế (bao gồm các đơn rút vốn thanh toán trực tiếp, các đơn rút vốn chuyển về tài khoản đặc biệt); số ghi thu ghi chi - là số thực hiện hoàn tất hồ sơ chứng từ.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các địa phương rà soát việc phân bổ lại dự toán phù hợp với tiến độ triển khai các dự án; chủ động điều chỉnh dự toán, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong trường hợp giảm dự toán được giao; ưu tiên bố trí phần vốn còn lại phù hợp với cơ chế tài chính của dự án đang triển khai, thực hiện trên địa bàn của các địa phương; kiện toàn trên cơ sở tăng cường năng lực tổ chức thực hiện của ban quản lý dự án trong bối cảnh phần lớn ban quản lý dự án trên các địa phương đang trong quá trình tái cơ cấu, sáp nhập, chia tách; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay, không để việc điều chỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân của các dự án…

PV: Hồng Lựu

[Trở về]