VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đánh giá việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dân chủ tại xã phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 15/5/2018, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ về đánh giá việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dân chủ tại xã phường, thị trấn và doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, tại Quảng Bình, việc thực hiện quy chế dân chủ đã gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự… góp phần khơi dậy ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần dân chủ của Nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người lao động. Hiện nay, 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính; 155/ 157 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 09/21 sở, ngành thực hiện “cơ chế một cửa”; 7/8 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Quảng Bình 08 năm liền được xếp trong top đứng đầu cả nước.

Cùng với đó, qua quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp, phát huy tính tiên phong, gương mẫu và từng bước đổi mới nội dung, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin một số kết quả nổi bật về cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua; đồng thời khẳng định tỉnh luôn coi trọng và đánh giá cao việc thực hiện dân chủ tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, dân chủ tại xã phương, thị trấn, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng có một số kiến nghị như Bộ, ngành liên quan cần quan tâm nhiều hơn và tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định; có cơ chế, chính sách phụ cấp, kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, nhất là đối với cán bộ xã, khu phố để có điều kiện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân…

Sau các ý kiến của tỉnh, đại diện đoàn công tác của Bộ Nội vụ yêu cầu địa phương phát huy và nhân rộng các mô hình dân vận khéo; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú; nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về công tác dân vận. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo trình lên Trung ương để xem xét giải quyết.

Đặng Hà

[Trở về]