Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục các dự án định hướng xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỊNH HƯỚNG XÚC TIẾN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

 

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG

KINH PHÍ DỰ KIẾN (triệu đồng)

ĐỐI TÁC ĐỊAPHƯƠNG

I

Các dự án về lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

 1

Xây dựng các mô hình nông, lâm, thủy sản có giá trị kinh tế

Tỉnh Quảng Bình

Nâng cao giá trị thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu thị trường

Xây dựng mô hình rau sạch, sắn, tre lấy măng, chăn nuôi gà, nuôi tôm, cá thương phẩm

30.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 2

Hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho các cơ sở, làng nghề

Tỉnh Quảng Bình

Tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Xây dựng thương hiệu; tham quan, học tập, tìm kiếm thị trường

15.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 3

Đào tạo, tập huấn các tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho nông dân

Tỉnh Quảng Bình

Nâng cao kiến thức cho người dân nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn

- Tổ chức các lớp học nghề ngắn ngày

- Tập huấn quy trình sản xuất rau an toàn, chăn nuôi lợn siêu nạc, nuôi cá thương phẩm

20.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 4

Xây dựng các cơ sở sản xuất an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi

Tỉnh Quảng Bình

Giảm thiểu dịch bệnh phát sinh trong quá trình sản xuất cho nông dân

Tập huấn, xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, gà, nuôi tôm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

10.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 5

Hỗ trợ quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản

Tỉnh Quảng Bình

Kiểm soát, cảnh báo và dập dịch khi bệnh phát sinh

Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chuẩn đoán bệnh trên tôm nuôi

10.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 6

Cầu Cồn Ngựa

Xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND huyện Quảng Trạch

 7

Cầu vào bản Tân Sơn, Cây Sú

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

24.000

UBND huyện Quảng Ninh

 8

Cầu Liên Sơn - Thượng Sơn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND huyện Quảng Ninh

 9

Cầu vào thôn Tân Sơn

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

36.000

UBND huyện Quảng Ninh

 10

Cầu treo qua bản Sú

Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Phục vụ nhân dân đi lại mùa mưa lũ, phát triển kinh tế

Xây dựng cầu

22.200

UBND huyện Quảng Ninh

 11

Cầu bản Cồn Cùng, xóm Bang

Xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

24.000

UBND huyện Lệ Thủy

 12

Cầu Trạng Cau

Xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

12.000

UBND huyện Lệ Thủy

 13

Cầu bản Mới

Xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

14.400

UBND huyện Lệ Thủy

 14

Cầu Cồn Két

Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND thị xã Ba Đồn

 15

Cầu Cồn Nâm

Xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND thị xã Ba Đồn

 16

Cầu qua thôn Minh Tiến

Xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND thị xã Ba Đồn

 17

Cầu thôn Cộng Hòa

Xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND thị xã Ba Đồn

 18

Cầu thôn Tiên Xuân

Xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Xây dựng cầu

18.000

UBND thị xã Ba Đồn

 19

Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn

Xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn

35.000

UBND huyện Bố Trạch

 20

Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xã Hoàn Trạch - Phú Định

Xã Phú Định, Vạn Trạch, Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch

Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương

Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn

30.000

UBND huyện Bố Trạch

 21

Xây dựng hệ thống công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, trạm bơm, các công trình nước sạch tại các vùng khó khăn, thiếu nước sạch

Tỉnh Quảng Bình

Cung cấp nguồn nước ổn định cho người dân sản xuất và nguồn nước sạch đảm bảo cho người dân sinh hoạt

- Xây dựng kênh mương, trạm bơm;

- Xây dựng công trình nước sạch

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 22

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cơn Ruộng

Thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 80ha đất lúa 2 vụ của bà con 2 thôn Tiền phong và Quyết Thắng

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Cơn Ruộng

15.840

UBND huyện Bố Trạch

 23

Đầu tư nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông về cơ sở.

Các xã thuộc địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang ven biển.

Tăng cường đưa thông tin về cơ sở, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, miền núi.

Nâng cấp Đài truyền thanh cấp xã, xây dựng mới đài truyền thanh cấp xã, đảm bảo kết nối Internet cho tất cả các địa điểm bưu điện văn hóa xã.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 24

Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Nhà nước khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Nhà nước khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đào tạo các kỹ năng ứng dụng CNTT căn bản, kỹ năng khai thác thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 25

Nhà thi đấu thể thao trung tâm huyện

Thị trấn Kiến Giang

Phục vụ nhu cầu về thể dục thể thao cho người dân

Xây dựng nhà thi đấu thể thao trung tâm huyện

20.000

UBND huyện Lệ Thủy

 26

Sân vận động huyện

Thị trấn Kiến Giang

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân

Xây dựng sân vận động huyện Lệ Thủy

20.000

UBND huyện Lệ Thủy

II

Các dự án về lĩnh vực Y tế

 27

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho 25 trạm y tế xã bị hư hỏng, xuống cấp hoặc có quy mô không đạt yêu cầu cần đầu tư xây dựng mới

Thị xã Ba Đồn và 6 huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho 25 trạm y tế xã bị hư hỏng, xuống cấp hoặc có quy mô không đạt yêu cầu cần đầu tư xây dựng mới

Trung bình 3.000/trạm

Sở Y tế

 28

Nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cấp cứu giao thông đường bộ tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình

Nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu, xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cấp cứu giao thông đường bộ tỉnh Quảng Bình

Tổ chức cấp cứu giao thông trên mạng đường bộ để cấp cứu và vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất một cách an toàn nhằm giảm tỷ lệ tử vong và di chứng do tai nạn giao thông

14.000

Sở Y tế

 29

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em vùng khó khăn tỉnh Quảng Bình.

Tỉnh Quảng Bình

Tăng cường công tác thông tin giáo dục, tư vấn về sức khỏe sinh sản cho toàn thể cộng đồng.

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em vùng khó khăn tỉnh Quảng Bình.

12.000

Sở Y tế

 30

Nâng cao năng lực hệ thống phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình

Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Nâng cao năng lực hệ thống phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Bình

14.000

Sở Y tế

III

Các dự án về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 31

Nhà đa chức năng - Hội trường - Phòng học và các Phòng chuyên môn của Trường THPT số 3 Quảng Trạch

Thôn Tân Phú, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch

Giải quyết khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại trường THPT số 3 Quảng Trạch

Xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn quốc gia vào năm 2015

24.600

Sở Giáo dục và Đào tạo

 32

Bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất và thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia Trường THPT số 4 Bố Trạch

Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

Bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất và thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

Hoàn thiện cơ sở vật chất và thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

33.030

Sở Giáo dục và Đào tạo

 33

Đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông - Lâm cơ sở 2 Trường Đại học Quảng Bình. Trong đó:

Trường ĐH QB, phường Bắc Lý, Tp Đồng Hới

Hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông - Lâm cơ sở 2 Trường Đại học Quảng Bình

101.999

Trường Đại học Quảng Bình

- Hạng mục đất xanh, công trình sản xuất

 

 

 

13.762

 

- Hạng mục thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành

 

 

 

23.171

 

- Hạng mục công trình xây dựng

 

 

 

55.565

 

- Các chi phí khác

 

 

 

9.500

 

IV

Các dự án về lĩnh vực Đào tạo, dạy nghề và hướng nghiệp

 34

Đào tạo nghề nông thôn

Tỉnh Quảng Bình

Trang bị kiến thức kỹ thuật cho người dân chủ động sản xuất

Mở lớp đào tạo nghề nôi ong, làm hương, sản xuất tinh dầu tràm, cạo mủ cao su

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

V

Các dự án về lĩnh vực Giải quyết các vấn đề xã hội

 35

Mũ bảo hiểm, dụng cụ phao cứu sinh bảo vệ tính mạng con người.

Tỉnh Quảng Bình

Bảo vệ tính mạng con người, giảm thiểu thiệt hại về tai nạn giao thông.

Trang cấp mũ bảo hiểm, dụng cụ phao cứu sinh Bảo vệ tính mạng con người.

26.000

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình.

VI

Các dự án về lĩnh vực Môi trường

 36

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải

Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Phục vụ xử lý nước thải cho nhà máy, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp.

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

10.000

Ban quản lý khu kinh tế

 37

Hệ thống thoát nước thị trấn Kiến Giang

Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Xây dựng nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Kiến Giang

Xây dựng nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Kiến Giang

20.000

UBND huyện Lệ Thủy

 38

Xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ sở xử lý nước thải và chất rắn theo hướng tái sử dụng.

Xã Sơn Thủy, Trường Thủy

100% chất thải rắn được phân loại nguồn thải, thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải, chống ô nhiễm môi trường.

Xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng cơ sở xử lý nước thải và chất rắn theo hướng tái sử dụng.

20.000

UBND huyện Lệ Thủy

 39

Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phòng chống buôn bán, nuôi nhốt, giết hại các loại động vật hoang dã

Tỉnh Quảng Bình

Bảo tồn động vật hoang dã và góp phần đa dạng sinh học

Tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã

10.000

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VII

Các dự án về lĩnh vực Phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp

 40

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cụm thôn, bản kết hợp phòng tránh lũ lụt.

Tại 100 thôn, xóm thuộc các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nâng cao hiệu quả phòng tránh thiên tai bão, lũ lụt, tạo sự chuyển biến nhanh về đời sống vật chất, tinh thần.

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cụm thôn, bản kết hợp phòng tránh lũ lụt tại 100 thôn, xóm thuộc các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh

Trung bình 500/nhà sinh hoạt cộng đồng

Sở Xây dựng

 41

Kè chống sạt lở bờ sông Mỹ Cương

Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

Giảm thiểu tác hại của thiên tai, ổn định đất canh tác, hạn chế việc thu hẹp đất canh tác hai bên bờ sông đang diễn ra năm qua.

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Mỹ Cương

31.535

UBND thành phố Đồng Hới

VIII

Các dự án về lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu

42 Trồng, bảo vệ rừng Tỉnh Quảng Bình Phòng chống thiên tai, giảm biến đổi khí hậu, góp phần đa dạng sinh học Trồng rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn, rừng kinh tế; bảo vệ rừng.   Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
43 Chống cát lấp, cát chảy 3 xã vùng Quốc lộ 1A Xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy Chống cát lấp, cát chảy 3 xã vùng Quốc lộ 1A Hỗ trợ thực hiện việc chống cát lấp, cát chảy 3 xã Hồng Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy   UBND huyện Lệ Thủy
44 Kè chống sạt lở 3 xã ven biển Xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam Chống sạt lở tại xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam Xây dựng kè chống sạt lở tại xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam   UBND huyện Lệ Thủy
45 Truyền thông về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tỉnh Quảng Bình Nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng cho cơ quan truyền thông và cộng đồng dân cư. Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kịch bản, các kết quả điều tra, nghiên cứu, văn bản chính sách pháp luật, các tài liệu hướng dẫn, các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu cho đội ngũ phóng viên, nhà báo.   Sở Thông tin và Truyền thông

IX

Các dự án về lĩnh vực Văn hóa, thể thao

46 Hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa kéo co truyền thống Quảng Bình vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tỉnh Quảng Bình Lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa kéo co truyền thống Quảng Bình vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hỗ trợ kinh phí để lập hồ sơ khoa học 500 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguồn: Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN