VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học - công nghệ tỉnh Quảng Bình bổ sung thực hiện năm 2020 
Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2020.
1. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng thuốc kháng sinh lưu hành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 - Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Quảng Bình

 - Chủ nhiệm: Dược sĩ CKI. Trương Thị Thanh Nhàn

2. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp can thiệp viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại Quảng Bình

 - Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình

 - Chủ nhiệm: Bs CKII. Đỗ Quốc Tiệp

3. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hỗ trợ đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 - Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

 - Chủ nhiệm: CN. Đinh Quý Nhân

4. Đề tài: Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 - Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

 - Chủ nhiệm: KS. Văn Nguyễn Tiến Sỹ.

Nguồn: Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 16/9/2020

[Trở về]