VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện Đợt 1 năm 2020 
1. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường công tác phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lụt bão của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm: CN. Lê Văn Vỹ

2. Đề tài: Quan trắc phóng xạ môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Võ Thị Hồng Anh

3. Đề tài: Điều tra, khảo sát và đánh giá chất lượng nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Phương Lan

4. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới hiện nay ở Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Nam Long

5. Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

Tổ chức chủ trì: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lương Bình

6. Dự án sản xuất thử nghiệm: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm từ củ khoai lang phục vụ sản xuất hàng hóa tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Sơn

Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Thanh Nga

Nguồn: Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

[Trở về]