VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 

 

DANH MỤC VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NĂM 2018

 

1. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Ngọc Quý.

2. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Trần Quang Minh.

3. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Phòng Tài nguyên và Môi truờng thành phố Đồng Hới.

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Cường.

4. Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Tổ chức chủ trì: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Đặng Trung Kiên.

5. Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tụ đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

- Tổ chức chủ trì: Công an tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: TS. Bùi Quang Thanh.

6. Đề tài: Nâng cao năng lực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

- Tổ chức chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lương Bình.

7. Đề tài: Nghiên cứu, biên soạn Từ điển địa danh tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Truờng Đại học Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đình Hùng.

8. Đề tài: Nghiên cứu, định hướng bảo tồn Lễ hội cầu ngư của ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Trần Vũ Khiêm.

9. Đề tài: Nghiên cứu sinh thái và phân bố quần thể loài Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Tổ chức chủ trì: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái Dũng.

10. Đề tài: Nghiên cứu những giải pháp về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

- Tổ chức chủ trì: Ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới.

- Chủ nhiệm: CN. Lê Văn Phúc.

11. Đề tài: Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

- Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia.

- Chủ nhiệm: TS. Đoàn Nhân Đạo.

12. Đề tài: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng hóa giá trị cao phục vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Phượng.

Nguồn: Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

[Trở về]