VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2017 

DANH MỤC VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NĂM 2017

1. Dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn.

    - Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh.

    - Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Huế.

2. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay.

    - Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lài.

3. Đề tài: Biên soạn Từ điển phương ngữ Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình

    - Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Dung.

4. Đề tài: Nghiên cứu một số Thành Hoàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Tuân.

5. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: ThS. Phan Công Khánh.

6. Đề tài: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: CN. Tạ Đình Hà.

7. Đề tài: Điều tra dịch tễ học, định type vi rút cúm gia cầm độc lực cao tại tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Hòa

8. Đề tài: Nghiên cứu mật độ xương ở phụ nữ mãn kinh tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

    - Tổ chức chủ trì: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

    - Chủ nhiệm: BSCKII. Dương Thanh Bình.

9. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Công an tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: ThS. Từ Nhật Tú

10. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

    - Tổ chức chủ trì: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình.

    - Chủ nhiệm: CN. Phạm Thị Bích Lựa.

11. Đề tài:  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

    - Tổ chức chủ trì: Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình

    - Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Hữu Nghị

[Trở về]