VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 

DANH MỤC VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay.

Tổ chức chủ trì: Công An tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Giang Nam

2. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay.

Tổ chức chủ trì: Ban Dân Vận Tỉnh ủy Quảng Bình

Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Công Huấn

3. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về hiệu chuẩn, kiểm định đo lường và thử nghiệm chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình.

Chủ nhiệm: Ths. Phan Thanh Hà

4. Dự án SXTN: Phát triển mô hình trồng tỏi tập trung tại thị xã Ba Đồn và chuỗi cung ứng sản phẩm từ tỏi.

Tổ chức chủ trì: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng 2 - 9.

Chủ nhiệm: Ths. Đinh Thiếu Sơn

5. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước của Thủ trưởng đơn vị trong giai đoạn hiện nay tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

Chủ nhiệm: Ths. Phạm Hồng Tam

6. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá khả năng khởi nghiệp thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình.

Chủ nhiệm: TS. Trần Tự Lực

7. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh, du lịch Quảng Bình trên nền tảng công nghệ Web và kỹ thuật 3D-Panoramic.

Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình.

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Dũng

8. Đề tài: Nghiên cứu đề kháng insulin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Chủ nhiệm: Ths. BsCKII. Trần Tiến Hùng

9. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quá trình học tập rèn luyện của học sinh tại tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Chủ nhiệm: Ths. Đặng Ngọc Tuấn

Nguồn: Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/02/2019

[Trở về]