VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2016 

DANH MỤC VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN NĂM 2016

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ mầm non đến phổ thông tại tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Đặng Ngọc Tuấn.

2. Đề tài: Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất biện pháp phòng chống.

- Tổ chức chủ trì: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: BSCKII. Nguyễn Đức Cường.

3. Đề tài: Điều tra và thống kê nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS.Nguyễn Chí Thắng.

4. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp liên kết trong phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Huế.

- Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Phát.

5. Đề tài: Nghiên cứu bổ sung và biên soạn những giá trị văn hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Khắc Thái.

6. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Quảng Bình từ thực tiễn, kinh nghiệm 10 năm hoạt động và truyền thống 57 năm xây dựng.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng.

7. Đề tài: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá mức thôi nhiễm các nguyên tố độc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: CN. Giang Tấn Thông.

8. Đề tài: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Văn Thiệu.

9. Đề tài: Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo chu trình kín đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: CN. Trần Đại Quân.

10. Đề tài: Lịch sử Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2015.

- Tổ chức chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: CN. Trương Cao Nguyên.

11. Đề tài: Điều tra khảo sát và xây dựng chiến lược phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2025.

- Tổ chức chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Song Hiển.

12. Đề tài: Phát triển thương hiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Phùng Thị Hoa.

13. Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm và dịch một số tư liệu Hán Nôm quan trọng có liên quan đến tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: NNC. Trương Quang Phúc.

14. Đề tài: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nguyên liệu nuôi trồng nấm tại tỉnh Quảng Bình.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Dũng.

15. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến.

- Tổ chức chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Việt Hùng.

Nguồn: Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

[Trở về]