VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2015 

1. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Phan Mạnh Hùng.

2. Đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: CN. Trương Tấn Minh.

3. Đề tài: Xây dựng bản đồ quản lý hệ thống thông tin hạ tầng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Từ Đức.

4. Đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân vùng ven biển thành phố Đồng Hới và đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập người dân.

Tổ chức chủ trì: Ban Dân vận thành ủy Đồng Hới.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Công Thuật.

5. Đề tài: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Nano Ag trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Phan Thanh Nghiệm.

6. Đề tài: Xây dựng vườn cây thực nghiệm tại Trại thực nghiệm xã Vĩnh Ninh thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Quảng Bình.

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Ngọc Bích.

7. Đề tài: Nghiên cứu chất lượng thị giác sau ứng dụng đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu điều trị đục thể thủy tinh tại Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình.

Tổ chức chủ trì: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS.BS. Hồ Thị Tuyết Nhung

8. Đề tài: Nghiên cứu những giá trị của lễ hội đua thuyền truyền thống, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Quảng Ninh.

Tổ chức chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Ninh.

Chủ nhiệm: CN. Ngô Đình Hướng

9. Đề tài: Điều tra đánh giá thực trạng sàng lọc trước sinh, sơ sinh và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại tỉnh Quảng Bình

Tổ chức chủ trì: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Bình.

Chủ nhiệm: BS.CKII. Nguyễn Thị Ngọc Hà

10. Đề tài: Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch thành phố Đồng Hới

Tổ chức chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đồng Hới.

Chủ nhiệm: CN. Phan Xuân Luật.

11. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống nhận dạng và cảnh báo an ninh cho tòa nhà công sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: TS. Hoàng Văn Dũng.

12. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điều chỉnh thời gian ra hoa và sản xuất giống, cây hoa Hường trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới.

- Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Thuyên.

13. Đề tài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Dân quân tự vệ vùng giáo tỉnh Quảng Bình.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: Cử nhân. Lê Hồng Văn.

14. Đề tài: Nghiên cứu tình trạng thiếu iốt tại tỉnh Quảng Bình năm 2015 - 2016.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm phòng chống Sốt rét - Nội tiết tỉnh Quảng Bình.

- Chủ nhiệm: Bác sĩ CK II. Ngô Văn Bốn. 

(Nguồn: Các Quyết định số 37a/QĐ-UBND ngày 12/01/2015; 745/QĐ-UBND ngày 23/3/2015; 1264/QĐ-UBND ngày 18/5/2015; 2242/QĐ-UBND ngày 13/8/2015)

[Trở về]