Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2014

1. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về tài nguyên khoáng sản và nước dưới đất phục vụ công tác lưu trữ, khai thác sử dụng thông tin trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Canh.

2. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình.                                             

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình.

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Tiến Thành.

3. Đề tài: Nghiên cứu, điều tra mức độ ảnh hưởng của các loài ngoại lai xâm hại tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đề xuất giải pháp phòng ngừa. Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Ngọc Thành.

4. Đề tài: Thực trạng và những giải pháp nâng cao hình ảnh điểm đến của tỉnh Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Thái Thanh Hà

5. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và xây dựng một số mô hình ứng dụng công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến một số sản phẩm nông nghiệp

Cơ quan chủ trì: Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Bình.

Chủ nhiệm: KS. Võ Thị Bích Thảo.

6. Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh sản khi lai giữa các giống bò đực hướng thịt: Brahman trắng, Droughmaster với bò cái Zebu và khả năng sinh trưởng phát triển của con lai F1 tại Quảng Bình.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Hiệp.

7. Đề tài: Giám sát huyết thanh độc và định type virus gây bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bằng kỹ thuật multiplex RT-PCR và đề xuất biện pháp phòng bệnh.

Cơ quan chủ trì: Chi cục Thú y Quảng Bình.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Hòa

8. Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật theo hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) phù hợp với biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa chất lượng tại Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Dương Thanh Ngọc

9. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng của tỉnh Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình.

Chủ nhiệm:   CN. Dương Quốc Bình

10. Đề tài: Đánh giá tổng hợp chất lượng nước và đề xuất giải pháp xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình

Chủ nhiệm: CN. Giang Tấn Thông

11. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình.     

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Trần Đình Nhân.

12. Đề tài: Nghiên cứu các điều kiện về khí hậu và môi trường trong hang động vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chủ nhiệm: TS. Trần Ngọc

13. Đề tại: Dự án Sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi nấm Metavina 10DP và Metavina 90DP có hoạt lực cao để phòng trừ mối tại Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Quảng Bình.

Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thanh Nam.

Nguồn: Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

 

[Trở về]