VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2018

TT Tên văn bản Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
2.

Dự thảo Báo cáo đánh giá những thành tựu đạt được về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng chính quyền các cấp sau 30 năm tái lập tỉnh và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2030.

Văn phòng UBND tỉnh Tải về Tham gia Đang lấy ý kiến
3.

Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Quyết định ban hành Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp nhà nước đợt II/2018 đối với tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Nội vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Quyết định về việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Công Thương Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (ông Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và quy trình lập Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
13.

Dự thảo quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ động vật, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
14.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc, Huân chương Lao động

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
15.

Dự thảo Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình

Ban Thi đua - Khen thưởng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
16.

Dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

Kho Bạc Nhà nước tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
17.

Lấy ý kiến Nhân dân đối với Sở Xây dựng đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]