VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ CHO HỘI TỪ NĂM 2013 ĐẾN NGÀY 24/01/2014

 

Ngày tháng

Tên đơn vị, cá nhân ủng hộ

Địa chỉ

Số tiền (VNĐ)

NĂM 2013

1

02/01/2013

CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC QB

TP Đồng Hới

500.000

2

04/01/2013

CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QB

TP Đồng Hới

1.000.000

3

07/01/2013

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QB

TP Đồng Hới

2.000.000

4

08/01/2013

CTY ĐƯỜNG SÔNG QB

TP Đồng Hới

3.400.000

5

09/01/2013

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QB

TP Đồng Hới

1.900.000

6

09/01/2013

HỘI NÔNG DÂN QB

TP Đồng Hới

300.000

7

09/01/2013

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.000.000

8

09/01/2013

BƯU ĐIỆN TỈNH QB

TP Đồng Hới

500.000

9

10/01/2013

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BIDV QB

TP Đồng Hới

10.000.000

10

10/01/2013

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QB

TP Đồng Hới

10.000.000

11

11/01/2013

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TP Đồng Hới

3.000.000

12

11/01/2013

BÀ TRẦN THỊ NGỌC YẾN

TP Đồng Hới

300.000

13

11/01/2013

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TP Đồng Hới

1.000.000

14

11/01/2013

SỞ GIAO THÔNG TỈNH QB

TP Đồng Hới

500.000

15

10/01/2013

TRẠI GIAM ĐỒNG SƠN

TP Đồng Hới

6.000.000

16

14/01/2013

CTY CP DƯỢC PHẨM QB

TP Đồng Hới

4.000.000

17

14/01/2013

CTY CP TƯ VẤN KINH DOANH QUẢNG BÌNH

TP Đồng Hới

1.000.000

18

14/01/2013

BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH QB

TP Đồng Hới

500.000

19

15/01/2013

VP KHO BẠC NHÀ NƯỚC

TP Đồng Hới

1.000.000

20

15/01/2013

CTY XUẤT NHẬP KHẨU QB

TP Đồng Hới

2.000.000

21

15/01/2013

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QB

TP Đồng Hới

1.680.000

22

15/01/2013

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TỈNH QB

TP Đồng Hới

2.100.000

23

16/01/2013

CÔNG AN TỈNH QB

TP Đồng Hới

20.000.000

24

18/01/2013

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QB

TP Đồng Hới

500.000

25

21/01/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TP Đồng Hới

2.000.000

26

21/01/2013

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QB

TP Đồng Hới

4.660.000

27

21/01/2013

UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN TỈNH QB

TP Đồng Hới

10.000.000

28

22/01/2013

TT Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.300.000

29

22/01/2013

VP SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QB

TP Đồng Hới

500.000

30

23/01/2013

CỤC HẢI QUAN TỈNH QB

TP Đồng Hới

3.000.000

31

23/01/2013

SỞ NỘI VỤ TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.000.000

32

23/01/2013

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QB

TP Đồng Hới

5.000.000

33

23/01/2013

HỘI BTBNN TỈNH QB

TP Đồng Hới

920.000

34

25/01/2013

VP SỞ TƯ PHÁP TỈNH QB - SỞ TƯ PHÁP

TP Đồng Hới

1.400.000

35

25/01/2013

TT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - SỞ TƯ PHÁP

 

1.000.000

36

25/01/2013

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 - SỞ TƯ PHÁP

 

400.000

37

25/01/2013

TT DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP

 

500.000

38

28/01/2013

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QB

TP Đồng Hới

4.880.000

39

29/01/2013

TT PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.970.000

40

29/01/2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QB

TP Đồng Hới

2.000.000

41

29/01/2013

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

TP Đồng Hới

1.000.000

42

29/01/2013

CTY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN BÌNH LỢI

TP Đồng Hới

10.000.000

43

30/01/2013

CTY TNHH MTV LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI

TP Đồng Hới

3.000.000

44

30/01/2013

CĐ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QB

TP Đồng Hới

2.000.000

45

30/01/2013

TT CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TỈNH QB

TP Đồng Hới

850.000

46

01/02/2013

CHI HỘI BTBNN BV CU BA ĐỒNG HỚI

TP Đồng Hới

5.700.000

47

"

CHI CỤC DÂN SỐ TỈNH QB

TP Đồng Hới

500.000

48

"

TIỆM MAY MÀN RÈM THÁI VIỆT

TP Đồng Hới

1.200.000

49

04/02/2013

PHÒNG CÔNG THƯƠNG - CỤC THỐNG KÊ TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.100.000

50

05/02/2013

VIỄN THÔNG QB

TP Đồng Hới

3.000.000

51

06/02/2013

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QB

TP Đồng Hới

760.000

52

"

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QB

TP Đồng Hới

3.000.000

53

30/01/2013

THANH TRA TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.020.000

54

02/07/2013

VP ĐOÀN ĐẠI BIỂU QH VÀ HĐND TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.930.000

55

07/4/2013

BÁO QUẢNG BÌNH

TP Đồng Hới

500.000

56

30/5/2013

TT PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI TỈNH QB

TP Đồng Hới

2.450.000

57

31/5/2013

HỘI NÔNG DÂN TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.000.000

58

04/6/2013

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.000.000

59

06/10/2013

TRẦN THỊ THỦY (tài trợ xây dựng phòng khám miễn phí)

CTY AN THỦY

20.000.000

60

18/6/2013

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QB TẠI HÀ NỘI (tài trợ XDPKMP)

TP HÀ NỘI

20.000.000

61

07/01/2013

TT Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

TP Đồng Hới

1.382.000

62

07/10/2013

BV ĐA KHOA MINH HÓA

MINH HÓA

2.164.000

62

26/7/2013

BV ĐA KHOA TUYÊN HÓA

TUYÊN HÓA

1.260.000

64

30/7/2013

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QB

TP Đồng Hới

532.000

65

08/02/2013

ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH TẠI HÀ NỘI (CT TẠI BỘ GIÁO DỤC)

HÀ NỘI

10.000.000

66

21/8/2013

TT PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT NỘI TIẾT TỈNH QB

TP Đồng Hới

1.350.000

67

"

CÔNG AN TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

10.000.000

68

25/8/2013

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HỘI

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

69

"

BV ĐK KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH

QUẢNG TRẠCH

1.000.000

70

"

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

71

"

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

72

"

CHỊ HỒNG - VINACAPITAL

TP HỒ CHÍ MINH

1.000.000

73

09/06/2013

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QB

TP ĐỒNG HỚI

282.000

74

14/9/2013

CA SĨ HỒ NGỌC HÀ

TP ĐỒNG HỚI

20.000.000

75

15/10/2013

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

5.000.000

76

11/01/2013

SƯ THÍCH GIÁC SƠN

TP NHA TRANG

5.000.000

77

"

BÀ NGỌC DIỄN

TP ĐỒNG HỚI

5.000.000

78

"

CÔNG TY ÁO CƯỚI TUẤN LÀI

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

79

11/11/2013

BÀ LÊ THỊ YẾN

TP HỒ CHÍ MINH

5.000.000

80

24/12/2013

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TP ĐỒNG HỚI

6.000.000

81

"

ÔNG ĐINH VĂN TRUNG

TP HCM

20.000.000

82

11/04/2013

ĐOÀN PHẬT GIÁO HỆ PHÁI KHẤT SĨ TP HCM

 

2.000.000

83

12/12/2013

BÁC TƯ - TP HCM

 

4.000.000

84

13/12/2013

CTY CABARET TP HCM

 

2.000.000

85

24/12/2013

CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TP ĐỒNG HỚI

6.000.000

NĂM 2014

1

01/02/2014

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

2

"

TT TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE QB

TP ĐỒNG HỚI

300.000

3

01/03/2014

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

1.040.000

4

"

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

3.000.000

5

"

RÈM MÀN THÁI VIỆT

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

6

"

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

TP ĐỒNG HỚI

500.000

7

01/06/2014

HẠT KIỂM LÂM TP ĐỒNG HỚI

TP ĐỒNG HỚI

680.000

8

"

TRUNG TÂM ĐỊA CHÍNH QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

9

"

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QB

TP ĐỒNG HỚI

1.500.000

10

1/2014

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC QB

TP ĐỒNG HỚI

500.000

11

"

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

12

"

NGÂN HÀNG HỢP TÁC CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

13

"

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

14

"

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QB

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

15

"

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TRUNG

TRỊ TRẤN VIỆT TRUNG

4.000.000

16

"

CTY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

4.000.000

17

01/07/2014

CTY CP TM DƯỢC PHẨM NHẬT LỆ

TP ĐỒNG HỚI

15.679.500

18

01/08/2014

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN TỈNH

TP ĐỒNG HỚI

10.000.000

19

"

CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

20.000.000

20

01/09/2014

TT PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT NỘI TIẾT TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

1.400.000

21

01/10/2014

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

TP ĐỒNG HỚI

500.000

22

1/2014

VIỄN THÔNG QB

TP ĐỒNG HỚI

3.000.000

23

01/07/2014

SỞ CÔNG THƯƠNG QB

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

24

"

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT QB

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

25

"

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TP ĐỒNG HỚI

3.000.000

26

01/08/2014

CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TP ĐỒNG HỚI

500.000

27

|"

ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

5.000.000

28

"

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

29

"

CÔNG TY LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI

TP ĐỒNG HỚI

5.000.000

30

01/09/2014

VP SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QB

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

31

01/10/2014

CỤC HẢI QUAN QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

4.000.000

32

15/1/2014

VP CỤC THUẾ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

4.200.000

33

16/1/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

34

"

SỞ XÂY DỰNG

TP ĐỒNG HỚI

200.000

35

"

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

2.000.000

36

"

HỘI CỰC CHIẾN BINH TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

700.000

37

17/1/2014

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

1.920.000

38

1/2014

VP HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH

TP ĐỒNG HỚI

920.000

39

"

GIA ĐÌNH ÔNG LÊ TRUNG THÀNH BÀ TÔ THỊ HỒNG LOAN

TP HỒ CHÍ MINH

20.000.000

40

"

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

TP HỒ CHÍ MINH

15.000.000

41

"

CHI HỘI XÂY DỰNG - HỘI ĐỒNG HƯƠNG QB TẠI HÀ NỘI

HÀ NỘI

3.000.000

42

"

GIA ĐÌNH ANH CHỊ PHA TỔ HUYỀN

HÀ NỘI

5.000.000

43

"

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

1.000.000

44

"

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

5.150.000

45

"

TT Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

1.150.000

46

"

ÔNG HÀ HÙNG CƯỜNG - BỔ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

HÀ NỘI

2.000.000

47

"

HỘI NÔNG DÂN TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

500.000

48

"

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QB

TP ĐỒNG HỚI

500.000

49

"

CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH

TP ĐỒNG HỚI

9.500.000

50

"

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QB TẠI TP HỒ CHÍ MINH

TP ĐỒNG HỚI

4.000.000

51

"

NGUYỄN THỊ TÚ

TP ĐỒNG HỚI

40.000.000

52

"

CÔNG TY TNHH TM HIẾU HẰNG

TP ĐỒNG HỚI

6.000.000

 

Xem thêm:
Danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội từ năm 2010 đến năm 2013
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 1)
Một số hình ảnh hoạt động của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (Phần 2)
[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn