VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách công bố thông tin năng lực của các đơn vị thi công xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình 

DANH SÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂNG LỰC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢNG BÌNH

TT

Tên tổ chức

Năng lực hoạt động xây dựng

Hiệu lực

Đợt 1: (kèm theo Thông báo số 903/TB-SXD ngày 10/6/2015 của Sở Xây dựng).

1.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐỨC THẮNG.

2. Địa chỉ: TK Diêm Bắc - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0523.821594                                                   

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Đại Thắng.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100195189 ngày cấp lần 5: 24/11/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng.

Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp II, III, IV; công trình Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật cấp III, IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

2.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 494.

2. Địa chỉ: Số 394- Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0523.820022                                                   

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Đặng Văn Hoàng.

    Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100110562 ngày cấp lần 3: 12/11/2010; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 11.737.620.000 đồng.

Thi công xây lắp công trình Giao thông cấp II, III, IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

3.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐỨC THIÊN.

2. Địa chỉ: TK Diêm Trung– Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.825932                                                  

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Bùi Xuân Thu

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100488065 ngày cấp lần đầu: 12/8/2009; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng

Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III, IV; công trình Giao thông cấp IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

4.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THẮNG ĐẠT

2. Địa chỉ: Thôn Dinh Mười – Gia Ninh – Quảng Ninh - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.872815                                                 

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trần Quyết Thắng.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100300997 ngày cấp lần 5: 17/10/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng.

Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III, IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

5.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐÔNG TÂY.

2. Địa chỉ: Số 40 – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đồng Hới - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.824616                                               

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Đặng Ngọc Sỹ.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100474263 ngày cấp lần 3: 18/4/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.

Thi công xây lắp công trình Điện đến 35KV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

6.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG TRƯƠNG.

2. Địa chỉ: TK 1 – TT Đồn Lê – Tuyên Hóa - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.683579                                               

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trương Quang Độ.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100266785 ngày cấp lần 3: 02/4/2013; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng..

Thi công xây lắp công trình Dân dụng - Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường bộ) cấp III, IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

7.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ADB.

2. Địa chỉ: Số 14A - Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.709999                                              

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Xuân Đính.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100320513 ngày cấp lần 7: 04/11/2009; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

Thi công xây lắp công trình Giao thông (cầu, đường bộ) cấp III, IV.

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

8.

1. Tên đơn vị: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC VĨNH.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 2 - TT Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

    Điện thoại: 0986072073                                              

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Mai Xuân Thủy.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100383545 ngày cấp lần 5: 25/4/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 1.950.000.000 đồng.

 

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III, IV.

 

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

Đợt 2: (kèm theo Thông báo số 2285/TB-SXD ngày 4/8/2015 của Sở Xây dựng).

9.

1. Tên đơn vị: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC VĨNH.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 2 - TT Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình

    Điện thoại: 0986072073                                              

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Mai Xuân Thủy.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100383545 ngày cấp lần 5: 25/4/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 1.950.000.000 đồng.

 

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III, IV.

- Thi công xây lắp công trình Đường bộ, Thủy lợi cấp IV (công bố thông tin bổ sung).

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

10.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HÒA CƯƠNG.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 1 – TT Đồng Lê – Tuyên Hóa – Quảng Bình.

    Điện thoại: 0523.3535227                                                   

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Đình Triều:   Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100384595 ngày cấp lần 3: 22/10/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III, IV.


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

11.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP CIC.

2. Địa chỉ: Số 336 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới – Quảng Bình.

    Điện thoại: 052.2211970                                                 

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Hoàng Mạnh Trung:  Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100297550 ngày cấp lần 5: 18/10/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình.
5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình: Dân dụng cấp III, IV; Điện đường dây và TBA đến 35KV.

- Thi công xây lắp công trình Đường bộ, Thủy lợi cấp IV.


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

12.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG YẾN.

2. Địa chỉ: Số 5 Hà Văn Cánh – Đồng Hới – Quảng Bình.

    Điện thoại: 0919528687                                                 

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Thái Sinh.    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100380209 ngày cấp lần 2: 10/5/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình.
5. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Điện đường dây và TBA đến 35KV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 3: (kèm theo Thông báo số 2392/TB-SXD ngày 20/8/2015 của Sở Xây dựng).

13.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ACC.

2. Địa chỉ: Thôn Liên Sơn – Mai Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

    Điện thoại: 0914460459                                           

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Hà Quang Phúc:    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3100551944 ngày cấp lần 3: 28/03/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III; Đường bộ cấp IV.


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 4: (kèm theo Thông báo số: 2452/TB-SXD ngày  01/9/2015 của Sở Xây dựng).

14.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG YẾN.

2. Địa chỉ: Số 5 Hà Văn Cánh – Đồng Hới – Quảng Bình.

    Điện thoại: 0919528687                                                 

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Thái Sinh.    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100380209 ngày cấp lần 2: 10/5/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Điện đường dây và TBA đến 35KV.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III; Đường bộ cấp IV (bổ sung).


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

15.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ADB.

2. Địa chỉ: Số 14A - Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình

    Điện thoại: 0523.709999                                              

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Xuân Đính.

    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100320513 ngày cấp lần 7: 04/11/2009; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Giao thông (cầu, đường bộ) cấp III, IV.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng cấp III; Thủy lợi cấp IV (bổ sung).

 

Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

16.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN SỐ 1 QUẢNG BÌNH.

2. Địa chỉ: Tổ dân phố 13- Nam Lý – Đồng Hới - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0983649003 Fax: 0523836835

    Email: xaylapdienso1qb@gmail.com                                                

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Hoàng Đình Thức.    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100479945 ngày cấp lần 1: 09/01/2015; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Điện đường dây và TBA đến 35KV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 5: (kèm theo Thông báo số: 2751/TB-SXD ngày  8/10/2015 của Sở Xây dựng).

17.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT LAN.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 1 – Thị trấn Quy Đạt – Minh Hóa- Quảng Bình.

    Điện thoại: 0972127333  Email: namphongdinh@gmail.com                                    

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Đinh Hữu Cơ.   Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100295151 ngày cấp lần 7: 03/04/2015; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng; Giao thông (đường bộ); Đường ống cấp thoát nước cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

18.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH VĨNH THÀNH QB.

2. Địa chỉ: 167 Hữu Nghị - Nam Lý – Đồng Hới - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0905388350  Email: vinhthanhvth@gmail.com                                    

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Đinh Quang Vinh.   Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100945610 ngày cấp lần 1: 24/11/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 3.500.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng; Giao thông (đường bộ) cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 6: (kèm theo Thông báo số: 2900/TB-SXD ngày  26/10/2015 của Sở Xây dựng).

19.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOÀNG GIANG.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình.

    Điện thoại: 052.3572254  Fax: 052.3572254 

    Email: xdhoanggiang@yahoo.com.vn                                               

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Văn Quang    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100293330 ngày cấp lần 2: 09/10/2012; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình DD-CN; Giao thông (đường bộ) cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

20.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÀNH PHÁT.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 9 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0975216863  Email: trucsinhqb@gmail.com                                    

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Nguyễn Văn Trực.   Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100745957 ngày cấp lần 1: 26/03/2015; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình DD-CN; Giao thông; Thủy lợi, HTKT cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 7: (kèm theo Thông báo số: 3117/TB-SXD ngày 20/11/2015 của Sở Xây dựng).

21.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU - XÂY DỰNG HUY HOÀNG.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 7 - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0988456456  Fax: 052.3572583

    Email: xuanhuyqb@gmail.com                                         

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Đinh Xuân Huy    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100487819 ngày cấp lần 2: 23/01/2015; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng; Giao thông; Thủy lợi cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

22.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH BẢO THÀNH.

2. Địa chỉ: 39 Phùng Chí Kiên - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0906489229  Fax:  

    Email: Ctyxd.baothanh@gmail.com                                         

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Phạm Hồng Thái    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100426527 ngày cấp lần 1: 14/5/2014; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng; Giao thông; Thủy lợi cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 8: (kèm theo Thông báo số: 3164/TB-SXD ngày 30/11/2015 của Sở Xây dựng).

23.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ NGUYÊN.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 1 - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0523.850080  Fax: 0523.850080 

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Hoàng Trung Tính    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100376749 ngày cấp lần 1: 17/11/2015; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng; HTKT, Giao thông; Thủy lợi, Điện cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

24.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ATC.

2. Địa chỉ: Thôn 7 – xã Nghĩa Ninh – TP Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình.

    Điện thoại: 0522.217898  Fax:   0523.770077

    Email: atc.coltd@gmail.com                                         

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Phạm Đại Đồng    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3100517502 ngày cấp lần đầu: 29/12/2009; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình.
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình: Điện công trình Dân dụng cấp III, IV; Điện đường dây và TBA < 110KV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

Đợt 9: (kèm theo Thông báo số: 132/TB-SXD ngày 27/01/2016 của Sở Xây dựng).

25.

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP HIỀN LONG.

2. Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình.

    Điện thoại: 0982414090  Fax:  

3. Người đại diện theo pháp luật: Ông: Trương Công Long    Chức vụ: Giám đốc.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  Số 3100708345 ngày cấp lần đầu: 19/01/2011; Cơ quan cấp: Sở KH-ĐT Quảng Bình
5. Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng.

- Thi công xây lắp công trình Dân dụng - Công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi cấp III, IV.

 


Hiệu lực đến ngày: 31/12/2016

 

 

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN