Danh sách Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình khóa XV 
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cổng...
Xem tiếp
Xem tiếp
Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 83/NQ-UBBCvề việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp