"Một cái ung nhọt, dẫu có đau cũng phải cắt bỏ…" Tin mới
Mùa thu năm 1950, tại thị xã Thái Nguyên (nay là thành phố Thái Nguyên) - thủ đô kháng chiến, tòa án binh tối cao đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án đặc biệt đối với Trần Dụ Châu, nguyên Đại tá,...
Xem tiếp
Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin mới
Cho đến nay, khi nói đến nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng ta là vấn đề không mới nhưng luôn luôn cần được nhắc lại, thấm nhuần và ghi nhớ, giữ gìn, bảo vệ như là vấn đề sinh tử của Đảng và chế độ....
Xem tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng 
Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta nhiều quan điểm cơ bản và những suy nghĩ...
Xem tiếp
Thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều&he...
Xem tiếp
Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh 
Hiện nay, ở Việt Nam đang tổ chức tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh thực...
Xem tiếp
Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay 
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là di sản tinh thần vô giá, là nền tảng sức mạnh và là chìa khóa để triển khai thắng lợi, hiệu quả đường lối, chiến...
Xem tiếp
Xây dựng tổ chức bộ máy Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu và với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp, ra sức phấn đấu,...
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào mọi mặt đời sống xã hội Việt Nam 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Bayzhanov nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

 

Xem tiếp
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại Việt Nam 
Là lãnh tụ thiên tài, là nhà ngoại giao kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Xem tiếp
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết được kết tinh từ nhiều yếu tố: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Marx-Lenin.
Xem tiếp