VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn. 
Mục tiêu của Dự án nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam sông Gianh nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung; đẩy nhanh tốc độ hội nhập kinh tế khu vực, phục vụ đi lại, giao thương, vận chuyển vật tư, vật liệu và hàng hóa...; đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực phía Nam Sông Gianh, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho đồng bào Nhân dân các xã vùng Nam khi thiên tai bão lũ xảy ra.
Dự án được thực hiện với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,5 km, bao gồm các hạng mục xây dựng kết cấu nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình trên tuyến... Điểm tuyến bắt đầu từ vị trí giao với tuyến đường liên xã Quảng Lộc đi Quảng Hòa - Quảng Minh, điểm cuối giao với đường từ Quảng Sơn đi ga Minh Lệ xã Quảng Minh.

Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã Ba Đồn và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện Dự án trong 03 năm: Năm 2019, chuẩn bị Dự án, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng; năm 2020 - 2022, khởi công và hoàn thành Dự án.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thưc hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

N.Q

[Trở về]