VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư 925 tỷ đồng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình đến năm 2020

(Website Quảng Bình) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình đến năm 2020.
Theo đó, mục tiêu của Quy hoạch là phát triển số tàu cá lên 4.700 chiếc, trong đó tàu cá khai thác xa bờ là 1.246 chiếc; tổng công suất đạt 250.000 CV, công suất của đội tàu đánh bắt xa bờ đạt 160.000 CV; sản lượng khai thác hải sản đạt 40.000 tấn; giá trị sản xuất đạt khoảng 350 tỷ đồng (Giá cố định 1994); giải quyết việc làm cho khoảng 21.300 lao động đánh cá.

Quy hoạch cũng thực hiện chuyển đổi nghề khai thác ven bờ, kém hiệu quả, gây xâm hại nguồn lợi hải sản sang một số nghề có hiệu quả, có tiềm năng, thân thiện môi trường như nghề lưới vây kết hợp ánh sáng, lưới rê, nghề câu, nghề chụp mực và nuôi trồng, chế biến hải sản, chăn nuôi, trồng trọt...

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thiết lập và tổ chức quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn La - Vũng Chùa; khôi phục môi trường và bảo vệ hệ sinh thái, rạn san hô ở vùng biển ven bờ Nam Nhật Lệ - Mũi Lay, bãi Xuân Hòa, Bắc cửa sông Nhật Lệ; thả bổ sung một loài hải sản có dấu hiệu suy giảm ở vùng biển ven bờ như các loại tôm biển, giáp xác, cá, thực vật biển....

Quy hoạch cũng đưa ra 07 giải pháp và cơ chế chính sách để thực hiện, đồng thời công bố 08 dự án ưu tiên phát triển đến năm 2020. Đó là: Dự án Chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản; Dự án Xây dựng các khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá; Dự án Xây dựng các bến cá, chợ cá; Dự án Xây dựng Nhà máy đóng tàu Hòn La; Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu đóng, sửa tàu cá; Dự án Xây dựng và quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ; Dự án Truyền thông về bảo vệ nguồn lợi hải sản; Dự án Tăng cường năng lực quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển Quảng Bình đến năm 2020 khoảng 925 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 625 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, chuyển đổi nghề khai thác và tăng cường năng lực quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vốn hỗ trợ của các tổ chức 111 tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp và dân 89 tỷ đồng...

Mai Anh

[Trở về]