VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư gần 15 tỷ đồng để nạo vét, thông luồng cửa sông Nhật Lệ 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Nạo vét, thông luồng cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới. 
Mục tiêu xây dựng công trình Nạo vét, thông luồng cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, nâng cao năng lực vận tải của các phương tiện lưu thông trên tuyến sông Nhật Lệ, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công trình được thực hiện với quy mô, chuẩn tắc luồng gồm: Chiều dài luồng nạo vét 1.202,81 m; bề rộng đáy luồng 56,0 m. Tổng khối lượng nạo vét 83.667 m3. Đây là công trình giao thông cấp III do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình được thực hiện trong 02 năm: 2019 - 2020.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư lập phương án điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công nạo vét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định trước khi thực hiện nạo vét; khống chế cao trình đỉnh ống Green Tube của bãi chứa cát đối với đoạn tiếp giáp bờ biển phù hợp để đảm bảo mỹ quan khu du lịch, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình nạo vét; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; thống thất với UBND thành phố Đồng Hới về thời điểm thi công và bàn giao luồng sau nạo vét nhằm đáp ứng nhu cầu tàu thuyền ra vào cửa sông phục vụ đánh bắt hải sản của Nhân dân địa phương và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

N.Q

[Trở về]