VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư gần 15 tỷ đồng xây dựng Điểm dân cư tập trung cho các hộ đồng bào dân tộc di cư tự do trở về nước 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Điểm dân cư tập trung cho các hộ đồng bào dân tộc di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước tại bản Tuộc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.  
Mục tiêu của công trình là sắp xếp, ổn định dân cư tập trung đáp ứng nhu cầu cần thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đường giao thông, nước sinh hoạt, điện, điều kiện cơ bản về y tế, giáo dục và các điều kiện hạ tầng thiết yếu khác với tổng số hộ 30 hộ thuộc diện đồng bào dân tộc di cư tự do từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng công trình nhằm bảo đảm tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau; tiếp tục xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần củng cố chủ quyền, an ninh biên giới; đồng thời đề cao tinh thần nhân đạo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội nước cư trú hoặc nước gốc; giải quyết cơ bản vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, ngăn chặn tái di cư tự do và di cư tự do mới; ngăn chặn tổ chức, cá nhân hoặc nhóm người xấu gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong vùng biên giới hai nước.

Theo đó, với tổng mức đầu tư 14.999 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, năm 2019, công trình được triển khai với các hạng mục như: San nền cục bộ tại 27 vị trí xây dựng nhà ở cho người dân; xây dựng tuyến đường nội vùng dài 920,9m đi vào bản; xây dựng hệ thống thoát nước địa hình dọc tuyến; cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng chiều dài 1.021,88m; xây dựng 27 nhà ở cho đồng bào theo kiểu nhà sàn truyền thống; xây dựng 01 nhà văn hóa cộng đồng, 02 phòng học kết hợp lồng ghép các cấp học.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư triển khai nghiên cứu phương án gia cố hạ lưu cống và tràn liên hợp đảm bảo an toàn, không bị xói lở trong mùa mưa lũ; bổ sung các đoạn nghỉ kết hợp tránh xe ở giữa dốc và trên đỉnh dốc để đảm bảo an toàn giao thông; đối với tuyến đường quản lý tuyến ống cấp nước nghiên cứu xây dựng theo dạng bậc cấp đi bộ, bám theo địa hình tự nhiên để đảm bảo an toàn, tiết kiệm với kết cấu phù hợp; bố trí đủ lan can, tay vịn đối với các nhà sàn; nghiên cứu điều chỉnh kết cấu bê tông phần nền dưới nhà sàn phù hợp, tránh lãng phí. Ngoài ra, chủ đầu tư cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

N.Q

[Trở về]