VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư trên 222 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp

(Website Quảng Bình) - Năm 2013, tổng nguồn vốn được bố trí để phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp là 222,5 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 108 tỷ đồng, vốn trái phiếu 107 tỷ đồng, vốn quy hoạch 1,9 tỷ đồng...

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Được biết, 6 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu của doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp khoảng 900 tỷ đồng, đạt 116% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng các loại đạt khoảng 350.000 tấn, tăng 22% với các mặt hàng chủ yếu như dăm giấy, áo sơ mi xuất khẩu, bao bì carton, cột bê tông dự ứng lực, phân bón NPK...; hàng hóa qua cửa khẩu đạt 826.260 tấn, đạt 240%. Các doanh nghiệp đã nộp thuế khoảng 121,2 tỷ đồng, đạt 120% so với cùng kỳ.

Mai Anh

[Trở về]