VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tăng cường quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Quảng Bình hiện có 7.191 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 m trở lên, trong đó tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên được cấp hạn ngạch là 1.043 tàu. Số tàu được phê duyệt và thường xuyên tham gia khai thác trên vùng biển xa hơn 1.299 chiếc. Các tàu cá của trên địa bàn tỉnh thường xuyên hoạt động tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ với các nghề khai thác chính là lưới vây, lưới rê, nghề câu, nghề chụp mực... sản lượng khai thác thủy sản hàng năm đạt gần 59 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6 - 7 %/năm.
Hiện, Quảng Bình có 02 cảng cá đang hoạt động với quy mô 80 tàu/ngày với lượng hàng hóa qua cảng 22.000 tấn/năm (Cảng cá Sông Gianh năng lực 50 tàu/ngày, hàng qua cảng 12.000 tấn/năm và Cảng cá Nhật Lệ năng lực 30 tàu/ngày, hàng qua cảng 10.000 tấn/năm); 02 cảng cá đang đầu tư xây dựng (Cảng cá Roòn năng lực 60 tàu/ngày, hàng qua cảng 9.000 tấn/năm; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ (Dự án Cảng cá Nhật Lệ) năng lực 80 lượt tàu/ngày, hàng hóa qua cảng 25.000 tấn/năm). Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các bến dịch vụ hậu cần nghề cá để phục vụ bốc dỡ hàng hóa thủy sản.

Tuy nhiên, trong khi đó, với năng lực tiếp nhận của 02 cảng hiện tại khoảng 80 tàu/ngày, chỉ mới đáp ứng khoảng 30% số lượng tàu cá cập cảng, còn khoảng 70% tàu cá phải cập ở các bến cá truyền thống để bốc dỡ. Vì vậy, chưa đáp ứng được yêu cầu tàu cá có chiều dài 15 m trở lên cập cảng theo quy định. Mặt khác, nhiều chủ tàu cá cư trú cách 02 cảng lên đến 60 - 70 km, nên việc yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng vào cảng để nộp nhật ký khai thác và báo cáo khai thác là khó thực hiện. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở các cảng cá chưa được trang bị thiết bị cơ giới hóa phục vụ bốc dỡ hàng hóa do thiếu vốn đầu tư. Ngoài ra, Ban Quản lý Cảng cá chủ yếu thực hiện việc thu phí và cho thuê mặt bằng, không trực tiếp kinh doanh dịch vụ hậu cần nên việc kiểm soát thông tin về ngày, giờ xuất nhập cảng và sản lượng khai thác của các tàu cá chủ yếu phụ thuộc vào chủ nậu, vựa hoạt động trên cảng. Số lượng biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của Ban Quản lý cảng cá để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP đến nay vẫn không thay đổi; trong khi đó, Luật Thủy sản năm 2017, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thủy sản quy định thêm nhiều nhiệm vụ mới nên cần thêm nhân lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quy định kiểm tra, giám sát tàu tại cảng còn có sự chồng chéo.

Để đáp ứng nhu cầu cho thàu thuyền ra vào cảng, tỉnh đã quy hoạch 03 cảng cá gồm: Cảng cá Sông Gianh, Cảng cá Nhật Lệ và Cảng cá Roòn. Trong đó, Cảng cá Sông Gianh và Cảng cá Nhật Lệ đã được đầu tư, xây dựng và hoạt động từ năm 2001 - 2002 đến nay, riêng Cảng cá Roòn và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Nhật Lệ (Dự án Cảng cá Nhật Lệ) đang trong quá trình xây dựng; đồng thời, tỉnh đang thực hiện đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp Cảng cá Bắc Sông Gianh theo Quyết định số 4537/QĐ-BNN-KH ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng với đó, Ban Quản lý Cảng cá được sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, qua đó nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng, Cảng cá, khu neo đậu được quy định rõ ràng, không bị chồng chéo. Mặt khác, Ban Quản lý Cảng cá đã thực hiện kiểm tra tàu cá cập, rời cảng, giám sát sản lượng, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ tàu cá thực hiện quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tại cảng cá, vừa qua UBND tỉnh cũng đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm quy định lộ trình thực hiện việc yêu cầu các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên phải cập cảng chỉ định phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện có; tăng cường chính sách đầu tư của Nhà nước, thu hút đầu tư của tư nhân vào hạ tầng nghề cá; đồng thời hỗ trợ, bố trí nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp Cảng cá Sông Gianh đạt cảng cá loại I theo quy hoạch tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg; sớm ban hành tiêu chí cảng cá chỉ định cho phép tàu cá 15 m trở lên cập cảng và tàu cá nước ngoài cập cảng; rà soát, thống nhất quy định kiểm tra tàu cá tại cảng được quy định tại Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCTS và Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT để tránh chồng chéo trùng lặp và sớm có quy định về việc kiểm tra, giám sát sản lượng đối với tàu cá cập, bốc dỡ hàng hóa tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Đặng Hà

[Trở về]