VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Công văn số 5285/BCT-CT ngày 25/7/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/20016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020, trong 05 năm qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực chỉ đạo và triển khai giải pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề của Bộ Công Thương phát động, đồng thời triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành theo từng lĩnh vực được phân công nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và nhận thức của người tiêu dùng trong công tác bảo vệ người tiêu dùng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Với mục tiêu tuyên truyền, vận động người dân cũng như các doanh nghiệp quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ quyền người tiêu dùng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ người tiêu dùng, nhất là đẩy mạnh công tác chống hàng giả; yêu cầu doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; cạnh tranh lành mạnh trong thương trường nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh có uy tín; khuyến khích các tổ chức, cá nhân người tiêu dùng thông minh hơn, tiết kiệm hơn.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị thúc đẩy hoạt động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và vấn đề an sinh xã hội trong hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý Nhà nước của các sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công tác tuyên truyền và hưởng ứng “Ngày Quyền người tiêu dùng 15/3” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố như: Treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền; thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát để lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký, kê khai và niêm yết giá, bán hàng theo giá đăng ký, bảo đảm hàng có nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng như thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng thực phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát chất lượng các sản phẩm, hàng hóa như: Khí dầu mỏ hóa lỏng, thiết bị điện, điện tử, xăng dầu, vật liệu xây dựng, đồ chơi trẻ em, mủ bảo hiểm, vàng...

Thời gian tới, bên cạnh triển khai công tác chuyên môn, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh xác định việc trang bị các máy móc thiết bị cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bức thiết để bảo vệ tốt hơn người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao theo quy định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng...

Hồng Lựu

 

[Trở về]