VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ chương trình, giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuế trên tất cả các lĩnh vực đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, hóa đơn và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Trong quý I/2020, Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp cụ thể trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC, nhất là phân công nhiệm vụ đến từng phòng chức năng, Chi cục Thuế trong việc rà soát, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC thuế của cá nhân, tổ chức đến giao dịch theo đúng thẩm quyền thông qua bộ phận “Một cửa”...

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã chú trọng công tác truyền thông nhằm thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả thực hiện cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Cục Thuế thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC trong lĩnh vực thuế, thủ tục đăng ký thuế, kê khai các loại thuế, phí, lệ phí và hoàn thuế tại Văn phòng Cục Thuế, Chi cục Thuế, Đội thuế xã, phường, UBND các xã, phường, thị trấn và những nơi đông dân cư..., đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong các cuộc họp giao ban, kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Cục Thuế tỉnh đã hướng dẫn đơn vị trong ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát TTHC về thuế để đề xuất thay đổi hoặc xóa bỏ những thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy trình quản lý thuế, cải cách hành chính thuế theo cơ chế một cửa, nâng cao văn hóa công sở, đạo đức, tác phong trong giao tiếp ứng xử đối với người nộp thuế theo đúng quy định của ngành. Hầu hết thắc mắc của người nộp thuế khi giao dịch đều được cán bộ chuyên môn của đơn vị giải đáp trực tiếp thông qua bộ phận giao dịch “Một cửa” tại Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế trực thuộc.

Cùng với đó, để giúp người nộp thuế trong sử dụng hóa đơn điện tử, khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử…, ngành Thuế cũng đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, thu hút hàng trăm học viên tham gia, tạo thuận lợi cho người nộp thuế rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Trong quý I, ngành Thuế đã duy trì tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế theo cơ chế “Một cửa” đảm bảo đúng thời gian, trình tự thủ tục quy định. Việc tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ được thực hiện thông qua Chương trình Quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết khâu quản lý thuế. Theo báo cáo, từ ngày 16/12/2019 - 15/3/2020, các đơn vị trực thuộc tiếp nhận 29.416 hồ sơ, đã giải quyết 28.853 hồ sơ và đang giải quyết 563 hồ sơ.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính nói trên đã góp phần đưa Cục Thuế trở thành một trong những đơn vị đứng tốp đầu của Tổng cục Thuế về chỉ tiêu nộp thuế điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có gần 100% doanh nghiệp đang hoạt động đã hoàn thành việc kê khai thuế qua mạng, trên 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử và gần 720 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Thời gian tới, Cục Thuế xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường cải cách quá trình thực thi giải quyết TTHC, xây dựng quy trình nội bộ hợp lý để giải quyết TTHC nhanh gọn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định; đẩy mạnh giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của bộ phận trực tiếp giải quyết TTHC. Toàn ngành tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với quá trình soạn thảo ban hành văn bản do Cục Thuế ban hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ; hoàn chỉnh quy trình giải quyết TTHC phù hợp theo quy định hiện hành; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả lĩnh vực do ngành Thuế quản lý, nhất là TTHC liên quan đến người nộp thuế, kiến nghị sửa đổi TTHC không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ tăng cường tác tuyên truyền về cải cách hành chính thuế, đăng tải tin, bài và văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế các TTHC có thay đổi lên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa trong quản lý thuế thông qua việc thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, duy trì tốt công tác ISO trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và cải cách hành chính trong lĩnh vực Thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế sẽ đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đồng thời tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Cục Thuế để uốn nặn kịp thời sai sót; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Mai Anh

[Trở về]