VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ phông Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1477/UBND về việc triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp cũng như thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ phông, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện tổ chức tư vấn, hướng dẫn theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; tổ chức tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn triển khai chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh trên địa bàn; nhất là học sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT và tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục - dạy nghề cấp huyện tổ chức tư vấn, hướng dẫn, giúp học sinh đăng ký vào học các trình độ của giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; huy động giáo viên và học sinh của trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục - dạy nghề tham gia Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thủ tục đăng ký, tổ chức giảng dạy nội dung văn hóa THPT cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường truyền thông, đưa tin về hoạt động phát triển giáo dục nghề nghiệp, cơ hội việc làm, thu nhập sau đào tạo nghề nghiệp, cơ hội học tập nâng cao trình độ, những tấm gương thành đạt, làm giàu qua học giáo dục nghề nghiệp, phổ biến chính sách của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên học nghề và thông tin về xu hướng cung cầu của thị trường lao động để người dân có định hướng lựa chọn nghề nghiệp...

Hồng Mến

[Trở về]