Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới, hải đảo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” và đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức Nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới.
Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới được tích cực thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Các sở, ngành, đơn vị liên quan đã biên soạn 135 đề cương tuyên truyền, 68.000 tờ gấp, 3.600 đĩa DVD; biên soạn, in ấn 10.000 tờ gấp “Tìm hiểu một quy định về biên giới đất liền, biên giới biển”; cấp phát 10.000 tờ gấp về “Tìm hiểu các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số”... Nhiều xã khu vực biên giới đã duy trì triển khai tốt “Ngày pháp luật” và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật kết hợp với các Tổ hòa giải, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động... để tư vấn pháp luật, kiến thức phát triển kinh tế, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Các Đồn Biên phòng và các xã, phường khu vực biên giới cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn Tổ tuyên truyền pháp luật, phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Tổ tuyên truyền pháp luật ở đơn vị. Đến nay, trên 28 xã, phường biên giới có 254 Tổ hòa giải với 1.568 hòa giải viên, 12 Tổ tuyên truyền pháp luật ở các đồn biên phòng và 28 Tổ tư vấn pháp luật/132 thành viên ở địa phương; thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp... Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đã góp phần trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến với người dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19, các Đồn Biên phòng cũng đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả như: Mô hình “Tiếng loa biên phòng”, phát tờ rơi, tờ gấp, ký cam kết cho hành khách, ngư dân trên các phương tiện xuất nhập cảnh, khai thác thủy hải sản trên biển. Các Đồn Biên phòng tuyến biển, Hải đội 2 thông qua Tổ tư vấn pháp luật, Tổ hòa giải, Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển, nghiệp đoàn nghề cá các xã, phường biên giới biển để tuyên truyền, phổ biến, phát tờ rơi, tờ gấp cho cán bộ, Nhân dân; động viên ngư dân vươn khơi bám biển khai thác hải sản, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam, cung cấp những nguồn tin quan liên quan đến hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, sử dụng chất nổ, kích điện, khai thác hải sản sai tuyến, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển cho lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đã tăng cường đưa các tin, bài tuyên truyền văn bản pháp luật trên chuyên trang "Biên phòng toàn dân" hàng tháng, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Pháp luật và đời sống”, “Bản tin Pháp luật”, "Phổ biến chính sách pháp luật", "Gương người tốt việc tốt"... Các tin, bài đã kịp thời giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, Nhân dân trên khu vực biên giới; phản ánh rõ nét thực trạng thi hành pháp luật, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn biên giới.

Qua triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Mô hình “Thi tìm hiểu pháp luật qua internet”, “Bản tin pháp luật” (Sở Tư pháp); Bản tin “Pháp luật và đời sống” (Đài PTTH Quảng Bình); “Câu chuyện pháp đình” (Báo Quảng Bình); mô hình “Tiếng loa Biên phòng” (Bộ đội Biên phòng); “Tìm hiểu về pháp luật giao thông” (Công an tỉnh). Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền PBGDPL có chất lượng tốt tiêu biểu như huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới. Đặc biệt, hoạt động “Ngày Pháp luật” được thực hiện gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số địa phương, đơn vị triển khai công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL chưa được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên. Công tác biên soạn tài liệu tuyên truyền có nội dung chưa sâu, chưa sát đối tượng và tình hình thực tế, việc xác định nội dung PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng các hình thức, phương pháp tuyên tuyền; hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao…

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân vùng biên giới về hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên; duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Tổ tư vấn pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Ban Chỉ đạo về PBGDPL tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực trong tham mưu, tư vấn, xác định mục tiêu, hoạt động trọng tâm PBGDPL, chú trọng các vấn đề nóng, địa bàn bàn trọng điểm đang được dư luận xã hội, người dân quan tâm.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật; tổ chức biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp PBGDPL bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào và tiếng các dân tộc; xây dựng pano, áp phích tại các xã, phường biên giới; đầu tư mua sắm vật tư, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới.

PV Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN