VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp - Cơ quan chủ trì đã tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, chính quyền địa phương cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng và hiệu quả.
Trong quá trình triển khai Đề án, Sở Tư pháp đã tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu PBGDPL của các địa phương trên địa bàn, trên cơ sở đó giới thiệu địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, an toàn giao thông, môi trường, các địa bàn thường xảy ra hiện tượng tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đền bù giải phóng mặt bằng. Theo đó, năm 2017 có các địa bàn trọng điểm: Xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Tiến, Dân Hóa (huyện Minh Hóa); Thanh Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch (huyện Bố Trạch); Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Gia Ninh, Võ Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh); Sen Thủy, Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy); Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa). Năm 2018 có 27 lượt xã, phường trọng điểm về vi phạm pháp luật: Dân Hóa, Hóa Tiến (huyện Minh Hóa); Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa); phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn), Đức Trạch, Đại Trạch (huyện Bố Trạch); phường Bắc Lý, phường Nam Lý (thành phố Đồng Hới); Xuân Ninh, Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh); thị trấn Lệ Ninh, Sen Thủy (huyện Lệ Thủy); Quảng Liên, Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch). Năm 2019 có 14 địa bàn được giới thiệu gồm: Hưng Thủy, Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy), phường Quảng Thuận, phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn); Vạn Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa); Thanh Trạch, Đồng Trạch (huyện Bố Trạch); Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Dân Hóa, Trọng Hóa (huyện Minh Hóa); Sơn Trạch (huyện Bố Trạch); phường Đồng Sơn (thành phố Đồng Hới). Các địa phương cấp huyện đã tiến hành khảo sát, xác định địa bàn trọng điểm để thực hiện tuyên truyền, PBGDPL cho người dân tại các địa bàn này.

Cùng với đó, Sở Tư pháp đã tiến hành khảo sát tại 08 xã, phường trọng điểm về vi phạm pháp luật trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp theo nhu cầu của từng địa bàn các xã gồm: Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), Quảng Đông (huyện Quảng Trạch), Dân Hóa và Trọng Hóa (huyện Minh Hóa), Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy), Gia Ninh (huyện Quảng Ninh), Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa), phường Đồng Sơn (thành phố Đồng Hới).

Song song với đó, trong giai đoạn 2017 - 2021, Sở Tư pháp tổ chức 45 hội nghị tại các xã trọng điểm về vi phạm phạm pháp luật với gần 4.500 lượt người tham dự, lồng ghép trong các chương trình, đề án khác để tổ chức 131 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, PBGDPL cho hơn 130.000 lượt người tham dự, trong đó có Nhân dân ở các địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến về pháp luật…; tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành 272.400 sách bỏ túi, tờ gấp, 57.400 cuốn Bản tin Tư pháp định kỳ và số chuyên đề để cấp cho đối tượng, trong đó có Nhân dân tại địa bàn trọng điểm. Sở cũng phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng và phát sóng 36 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”, hơn 500 tin, ảnh trên Facebook: Phổ Biến Pháp Luật (Quảng Bình) và Fanpage: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - Quảng Bình; tiếp tục tuyền truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên loa truyền thanh ở cơ sở. Đặc biệt, ngành Tư pháp đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” với 42.445 lượt thí sinh tham gia và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với 37.949 lượt thí sinh tham gia.

Mặt khác, thông qua nhiều nội dung, hình thức khác nhau, Sở Tư pháp đã tăng cường sự phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để tuyên truyền như: Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng có đồng bào dân thiểu số; Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện Chương trình đưa giáo dục pháp luật vào trường học để phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện các kế hoạch phối hợp PBGDPL cho các thành viên, hội viên của các tổ chức.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án tiến hành thực hiện chỉ đạo điểm một số hoạt động về tăng cường PBGDPL theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm như kết hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh để tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự tại xã trọng điểm; tổ chức các đợt phát động quần chúng Nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm; xây dựng và phát triển các tủ sách pháp luật của UBND xã và tủ sách pháp luật tại các nhà văn hóa thôn, xóm, tủ sách pháp luật của các dòng họ; lồng ghép tuyên truyền qua hội nghị, cuộc họp của tổ dân phố, tiểu khu, treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động…

Kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã đạt 100% mục tiêu đề ra là có 70% Nhân dân tại địa bàn trọng điểm được giới thiệu đã được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào những nội dung pháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn; đạt 100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL về các lĩnh vực pháp luật liên quan; đạt 80% công tác tuyên truyền, PBGDPL ở các địa bàn trọng điểm.

Thông qua việc thực hiện Đề án đã góp phần kiềm chế, làm giảm số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; đồng thời từng bước tiến hành xây dựng được mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường PBGDPL, hạn chế vi phạm pháp luật tại các xã có nhiều vi phạm pháp luật theo từng lĩnh vực.

PV Minh Huyền

[Trở về]