VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lần đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” diễn ra vào tối 16/10/2018. Để tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhân Ngày Quốc tế chống đói nghèo 17/10 và Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2018 đạt kết quả cao, ngày 27/9/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã ban hành Công văn số 1358 CV/MTTQ-BTT về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018.
Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa, kết quả của hoạt động “Vì người nghèo” trong thời gian qua; chủ trương tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 - 18/11/2018); đồng thời tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa ủng hộ, tham gia hoạt động “Vì người nghèo”, Chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2018. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị và tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác chăm lo, trợ giúp cho người nghèo; chú trọng nêu gương tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và hoạt động an sinh xã hội; đồng thời động viên, biểu dương đơn vị, địa phương có nhiều thành tích trong việc đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ...

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức, kết quả tham gia hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của tổ chức, gửi tin, bài về những điển hình tiêu biểu trong công tác “Vì người nghèo”, kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội về Trang Thông tin điện tử Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền hiệu quả hoạt động “Vì người nghèo” đã đạt được, những kinh nghiệm hay và điển hình tốt đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh ở khu dân cư; tập trung nêu gương tập thể, cá nhân điển hình đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, khu dân cư, xã, phường thị trấn đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo...

Minh Huyền

[Trở về]