VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại - dịch vụ 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 07/01/2021 của UBND thị xã Ba Đồn về thực hiện chương trình hành động số 03-CTr/ThU ngày 09/10/2020 của Thị ủy Ba Đồn về phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025. 
Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, thị xã Ba Đồn tiếp tục tạo đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và đời sống Nhân dân; phát triển hài hòa, thực hiện các chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ; phát triển hệ thống chợ nông thôn, cửa hàng tiện ích, xây dựng các trung tâm thương mại để góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phát triển thương mại; phấn đấu đưa thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả về tiềm năng, lợi thế, để phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, đa dạng sản phẩm, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ; phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tốc độ tăng giá trị gia tăng của ngành thương mại - dịch vụ bình quân đạt 13 - 13,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2025 là 6.750 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu, thị xã Ba Đồn sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với yêu cầu phát triển thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh công tác quy hoạch, hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ; xây dựng chính sách về hỗ trợ, thu hút đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ; tập trung xây dựng phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ; đảm bảo thống nhất trong quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại - dịch vụ; phát huy các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ để phát triển nhanh, bền vững, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thị xã; khai thác và huy động mọi nguồn lực đầu tư tạo đột phá phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh việc hoàn thành quy hoạch và đầu tư các hạ tầng, hạng mục hạ tầng thiết yếu để sẵn sàng phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư. 

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet