VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/7/2017, UBND đã tỉnh ban hành Công văn số 1284/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2017.

 

Cải cách hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao; xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực thu hút đầu tư, trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai CCHC, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp theo định hướng xây dựng cơ quan hành chính phục vụ.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương cần triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh cuối năm 2017; kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giao dịch; tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang Thông tin điện tử tại các sở, ngành, địa phương; hoàn thành phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển lãnh đạo quản lý đối với cấp phòng và tương đương trong cơ quan hành hành chính, lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên phạm vi toàn tỉnh từ nay đến năm 2020 theo đề án được phê duyệt; áp dụng, công bố phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội…

Đặng Hà

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Cà phê nguyên chất, Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay