VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) đã có nhiều đóng góp tích cực phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh; ổn định và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa chủ yếu ở địa phương; góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trên thị trường; đảm bảo đo lường được chính xác trong mua bán, giao nhận, an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.  
Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã tiếp nhận 24 lượt hồ sơ công bố hợp chuẩn, trong đó 22 lượt hồ sơ của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh và 02 lượt hồ sơ Công ty TNHH vật liệu và xây dựng Tân Tiến; hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho 300 lượt cơ sở; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại 16 cơ sở kinh doanh xăng dầu; lấy 11 mẫu gồm 05 mẫu xăng RON 95, 01 mẫu xăng E5 RON 92, 05 mẫu Dầu DO 0,05S, kết quả phân tích cho thấy 11/11 mẫu đều đạt chất lượng theo QCVN 1: 2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phân tích đánh giá chất lượng 15 mẫu phân bón, 15 mẫu thức ăn chăn nuôi sản xuất, lưu thông trên thị trường tại 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả có 12/15 mẫu phân bón đạt chất lượng chiếm 80% và 3/15 mẫu không đạt chất lượng chiếm 20% theo quy định; 9/15 mẫu thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng chiếm 60% và 6/15 mẫu không đạt chất lượng chiếm 40%.
Mặt khác, tỉnh cũng triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào các cơ quan hành chính phục vụ chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Đến nay, đã có 100% cơ quan hành chính áp dụng ISO và đang từng bước cải thiện, phát huy hiệu quả trong việc rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cho 600 cán bộ các xã, phường, thị trấn.

Hoạt động sự nghiệp kỹ thuật về TCĐLCL trên lĩnh vực kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo lường, thử nghiệm cũng ngày càng được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước, công tác giám định, trọng tài, giải quyết tranh chấp và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, tỉnh cũng duy trì tốt hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, Vilas - 138 và LAS-XD 118, đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực mới nhằm nâng cao năng lực phân tích thử nghiệm, kiểm định hiệu chuẩn. Trong năm 2018, tỉnh đã thực hiện kiểm định được 12.273 phương tiện đo; thử nghiệm được 16.603 mẫu cơ điện - vật liệu xây dựng, hóa sinh môi trường, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý về TCĐLCL và yêu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh hoạt động TCĐLCL, tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý an toàn bức xạ nhân, công nghệ trên địa bàn, kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ nguồn phóng xạ đang được sử dụng, các cơ sở chụp, chiếu x - quang trong y tế. Đến nay 100% cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ đã được cấp Giấy phép hoạt động. Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức thẩm định công nghệ 18 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ cho 28 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức thẩm định hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án sản xuất sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến thiết bị công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế theo Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Đặc biệt, công tác thanh tra KH&CN cũng được tỉnh chú trọng. Năm 2018, tỉnh đã tổ chức 06 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa đối với 42 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nên năng suất chất lượng sản phẩm đạt được còn thấp, giá thành cao, tính cạnh tranh chưa cao. Thị trường KH&CN phát triển chậm, chưa gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý. Hợp tác quốc tế về KH&CN còn thiếu định hướng chiến lược, hiệu quả thấp...
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và giải pháp công cụ về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp; hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, giúp đỡ doanh nghiệp trong công tác TCĐLCL nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh để hội nhập kinh tế thế giới; tăng cường công tác kiểm tra về TCĐLCL, quản lý tốt chất lượng sản phẩm hàng hoá trong sản xuất, lưu thông, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi gian lận về đo lường và vi phạm về nhãn hàng hóa; theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan hành chính xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đảm bảo đúng tiến độ và có hiệu quả; phát huy tốt năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường, triển khai kiểm định tại các huyện, trung tâm thương mại, vùng sâu vùng xa; đẩy mạnh công tác hiệu chuẩn phương tiện đo cho các doanh nghiệp sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu về kiểm định và hiệu chuẩn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm, mở rộng phạm vi, phép thử được công nhận VILAS (hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam), xin chỉ định phòng thử nghiệm đối với các phép thử đã được công nhận VILAS để thử nghiệm phục vụ công tác quản lý; khai thác tốt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, mở rộng khả năng phạm vi kiểm định, thử nghiệm được công nhận và chỉ định nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý Nhà nước về TCĐLCL của địa phương cũng như các yêu cầu khác của các cơ quan Nhà nước về giám định, trọng tài giải quyết tranh chấp phục vụ tốt hoạt động sự nghiệp kinh tế - xã hội.

N.Q

[Trở về]