VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1132/UBND-XDCB ngày 11/7/2018 về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy nội địa, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa trên hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở (truyền thanh xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền trực tiếp) nhằm thu hút sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, hành động trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức vì cộng đồng của mỗi cá nhân, thay đổi hành vi và cách ứng xử khi có tai nạn hoặc sự cố xảy ra trên đường thủy, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn, tích cực triển khai Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn ở các hồ bơi, bãi tắm, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, tổ chức lễ hội dưới nước. Các ngành, đơn vị và địa phương liên quan tuyệt đối không cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động cho nhà hàng nổi, nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực cửa sông, cửa biển không đảm bảo điều kiện về bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; siết chặt quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, có bảng nội quy khuyến cáo không cho những người không biết bơi, có bệnh về tim mạch, huyết áp, hô hấp, sử dụng chất kích thích, say rượu, bia tham gia hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí dưới nước.

Mặt khác, chính quyền cơ sở, đơn vị quản lý trực tiếp các bãi tắm biển phải có bảng nội quy bãi tắm, quy định dành cho khách tắm biển, phân vùng tắm an toàn, cảnh báo vùng nguy hiểm, vùng cấm tắm; đồng thời có phao tiêu, cờ hiệu giới hạn an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm; tăng cường lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trang bị phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; thường xuyên bố trí người ứng trực để cảnh báo, nhắc nhở du khách. Cùng với đó, các ngành, đơn vị và địa phương thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn dưới nước; tổ chức cho cán bộ thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng như kỹ năng bơi lặn, rà tìm nạn nhân, sơ cấp cứu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Đặc biệt, về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu thực hiện xã hội hóa hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, tổ chức, cá nhân… để hình thành và phát triển thêm Đội cứu hộ, cứu nạn trên biển, góp phần xây dựng môi trường du lịch biển an toàn, thân thiện.

Mai Anh

[Trở về]