VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, 05 năm qua, UBND tỉnh đã quán triệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn và đạt được những kết quả nhất định, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  
UBND tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và các hệ thống phần mềm dùng chung trên quy mô toàn tỉnh. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai, đảm bảo kết nối gửi nhận liên thông văn bản điện tử giữa các sở, ban, ngành và địa phương. Toàn tỉnh có 21/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 08/08 UBND cấp huyện, 157/159 UBND cấp xã đã triển khai ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông 03 cấp địa phương và Trung ương (02 xã Tân Trạch, Thượng Trạch của huyện Bố Trạch chưa có kết nối internet băng rộng). Cổng Thông tin điện tử tỉnh được triển khai hiệu quả, đồng bộ; tích hợp 35 Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Hệ thống một cửa điện tử đã được thực hiện hiệu quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. Đến nay, toàn tỉnh có 20/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 08/08 UBND cấp huyện, 157/159 UBND cấp xã triển khai ứng dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cũng công khai cung cấp 1.969 dịch vụ hành chính công, trong đó có 73 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 56 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hệ thống thư điện tử công vụ đã cấp phát cho 100% cán bộ, công chức các đơn vị (hơn 4.300 thư điện tử đã được cấp phát). Hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự được triển khai hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả đơn vị đã cập nhật và quản lý dữ liệu cán bộ, công chức trên Hệ thống, phục vụ việc tra cứu, quản lý thông tin.

Bên cạnh đó, Hệ thống phần mềm Quản lý công tác thanh tra cũng đang được triển khai cho các sở, ban, ngành, bước đầu cấu hình, khai báo phục vụ việc nhập và quản lý dữ liệu. Hệ thống phần mềm Thông tin kinh tế - xã hội và Báo cáo trực tuyến đang được đầu tư sẽ tạo nên hệ thống đồng bộ, linh hoạt, thông suốt từ tỉnh đến các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp. Mặt khác, các sở, ban, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai ứng dụng chuyên ngành về CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành qua các hệ thống: Quản lý học sinh, quản lý bài giảng Elearning, thư viện điện tử; quản lý thiết bị, hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp, văn bằng, chứng chỉ; phần mềm quản lý bệnh viện, bảo hiểm, y tế cơ sở; hệ thông tin địa lý GIS, giám sát và quan trắc môi trường tự động tại các điểm xung yếu; phần mềm quản lý cấp giấy phép lái xe, quản lý tàu thuyền trên sông, cầu đường; quản lý các dự án đầu tư công, tài sản công, ngân sách, hộ tịch, đối tượng người có công và chế độ chính sách... Ngoài ra, các lĩnh vực kê khai thuế, bảo hiểm xã hội qua mạng, quản lý hóa đơn điện tử, Hải Quan điện tử… cũng được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai sâu rộng đến tận các cơ quan quản lý cấp huyện, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2017, tỉnh đã triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Hiện tại, toàn tỉnh có 78 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 64 cơ quan cấp huyện, 58 cơ quan cấp xã và 449 cá nhân trong cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số. Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh sẽ cấp phát đủ chứng thư số cho 100% cơ quan thuộc UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc có con dấu, 100% UBND cấp huyện và đơn vị trực thuộc có con dấu, 100% UBND cấp xã; đồng thời tiếp tục tổng hợp đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ triển khai giải pháp ký số trên thiết bị di động cho lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Song song với đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hàng năm, tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý về CNTT, kiến thức ứng dụng CNTT cơ bản, quản trị mạng, khai thác internet, khai thác sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung, qua đó giúp tiếp cận và cập nhật các kiến thức về Chính phủ điện tử, đô thị thông minh, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật...

Mặt khác, tỉnh cũng đầu tư đồng bộ hạ tầng viễn thông, Internet từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mạng thông tin di động 3G, 4G đã cơ bản cung cấp dịch vụ gần 100% diện tích các địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1.290 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS), với 2.920 trạm BTS, phủ sóng 2G có 958 trạm, 3G 1.198 trạm, 4G 737 trạm, cung cấp dịch vụ cho hơn 667.000 thuê bao di động và trên 19.000 thuê bao điện thoại cố định; 308 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của 03 nhà mạng viễn thông di động (Vinaphone, Viettel, MobiFone) tại 157/159 xã, phường, thị trấn để đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân. Hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến trung tâm của 157/159 xã, phường có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm. Internet tốc độ cao cũng đã đến với 157/159 trung tâm các xã, phường, thị trấn (trừ các xã Tân Trạch, Thượng Trạch). Tổng số thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh đạt 95.800 thuê bao, trong đó truy cập qua hệ thống cáp quang đến tận hộ gia đình gần 81.800 thuê bao, điểm truy cập Internet công cộng 157 điểm.

Ngoài ra, mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến tận các sở, ban, ngành, địa phương và duy trì đảm bảo hoạt động thông suốt. Hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước đều được đầu tư nâng cấp; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều có máy vi tính phục vụ công việc; 100% cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng nội bộ LAN và có kết nối internet. Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh được đầu tư, nâng cấp đảm bảo toàn bộ hệ thống được theo dõi, giám sát hoạt động ổn định, liên tục và an toàn thông tin. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối thông suốt từ tỉnh đến Trung ương, phục vụ hiệu quả các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Đối với việc gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, đến thời điểm hiện tại cũng đã hoàn thành việc kết nối liên thông và triển khai áp dụng gửi, nhận văn bản với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ nói chung và CNTT nói riêng trong các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư. Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp được nâng cao thông qua công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và khóa tập huấn do sở, ngành, địa phương tổ chức. Các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đầu tư khá bài bản cho ứng dụng CNTT vào quản lý sản xuất kinh doanh và đạt kết quả cao. Nhiều hệ thống phần cứng, trang thiết bị và phần mềm tiên tiến được đưa vào ứng dụng, góp phần quan trọng trong sự phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ chế, chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh còn bất cập, chưa quy định mục lục ngân sách cho ứng dụng CNTT; chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên trách CNTT nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan Nhà nước. Nhiều cơ quan, đơn vị vẫn chưa quán triệt sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành để thay thế hoàn toàn văn bản giấy trong luân chuyển nội bộ. Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành và địa phương đã được thiết lập nhưng thông tin cung cấp không được thường xuyên. Số lượng các dịch vụ công mức 3, 4 vẫn còn hạn chế, chủ yếu người dân và doanh nghiệp đến giao dịch trực tiếp tại các sở, ngành và Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Tốc độ đường truyền thấp, chưa có giải pháp kết nối và triển khai tổng thể. Vẫn còn 02 xã Tân Trạch và Thượng Trạch của huyện Bố Trạch hoàn toàn chưa có internet băng rộng, gây khó khăn trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp CNTT trong toàn tỉnh...

Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong tình hình mới, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nâng cao nhận thức và vai trò của các cấp ủy Đảng; tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về CNTT, đảm bảo thông tin đến với mọi tầng lớp cán bộ, người dân; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung ứng dụng, phát triển CNTT vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như đề án, dự án đầu tư của tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng, phát triển CNTT; ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT phù hợp với đặc thù phát triển kinh tế của tỉnh; xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức CNTT trong các cơ quan Nhà nước…Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị viễn thông tăng cường đầu tư mạng lưới hạ tầng cáp quang, truyền dẫn phát sóng internet, phủ sóng 3G, 4G và chuẩn bị cho việc triển khai mạng 5G trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 100% người dân và địa bàn dân cư có thể khai thác, sử dụng internet tốc độ cao; triển khai có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh, đặc biệt là các hệ thống phần mềm nền tảng phục vụ cho việc xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, hướng đến xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử, thương mại điện tử đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư trong nước, ngoài nước tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương nước bạn để nâng cao trình độ trong quản lý điều hành phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

N.Quý

[Trở về]