VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6157/UBND-HT về việc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hướng dẫn, yêu cầu tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị (khuyến khích tại các địa bàn khác) phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn để thu học phí, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… tại những trường học, bệnh viện để người dân có thể dễ dàng, thuận lợi thanh toán học phí, giá dịch vụ khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt, hoàn thành trước tháng 12/2019.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các hướng dẫn, tiêu chuẩn, lộ trình triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để trường học, bệnh viện có thể kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung cấp cho người dân những dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên điện thoại di động.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với trường học, bệnh viện đảm bảo hạ tầng thanh toán, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ thanh toán thông suốt, an toàn, tiện lợi; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Đặng Hà

[Trở về]