VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Để bảo đảm hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020; đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Được biết, đến nay, các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương.

Ngoài ra, các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, hiện nay, một số địa phương triển khai còn chậm, việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg chưa được quan tâm đúng mức, số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngưng việc cho người lao động.

Đặng Hà

[Trở về]