VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư vùng sạt lở Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngày 07/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1111/VPUBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư vùng sạt lở.
Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án khu tái định cư vùng sạt lở, ổn định đời sống người dân trước mùa mưa bão là hết sức cấp bách. Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn rất chậm. Để sớm hoàn thành các dự án, đảm bảo an toàn cho đời sống người dân và tiến độ đã cam kết với Nhà tài trợ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2226/VPCP-NN ngày 31/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 94-CV/TU ngày 02/4/2021, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 1016/VPUBND-KT, 1017/VPUBND-KT ngày 01/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, tập trung cao độ, chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Cụ thể: Đối với Dự án Khu tái định cư bản Cha Lo, xã Dân Hóa, UBND huyện Minh Hóa khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác rà phá bom mìn, mở đường vào khu vực Dự án, giải phóng mặt bằng trong ngày 07/4/2021 để khởi công Dự án trong ngày 08/4/2021; đảm bảo tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh là hoàn thành nhà ở cho người dân trước 20/5/2021, hoàn thành hạ tầng khu tái định cư trước 30/8/2021. Đối với Dự án Khu tái định cư thôn Đạm Thủy 1, 2, xã Thạch Hóa, UBND huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở chậm nhất ngày 15/4/2021. Đối với Dự án Khu tái định cư thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, UBND huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở chậm nhất ngày 20/4/2021. Đối với Dự án Khu tái định cư Bản Sắt, xã Trường Sơn, UBND huyện Quảng Ninh tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở trước ngày 20/4/2021.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn. Trước 15h00 hàng ngày, yêu cầu UBND các huyện tổng hợp, báo cáo nhanh UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến độ thực hiện các dự án (các hạng mục đã và đang triển khai, dự kiến thời gian hoàn thành, khó khăn, vướng mắc…) để kịp thời chỉ đạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, trước 16h00 hàng ngày tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ đôn đốc các địa phương hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án di dân khẩn cấp, thực hiện chỉ định thầu theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm ổn định đời sống người dân.

Minh Huyền

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp