VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt để kịp hoàn thành trong năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, thời gian qua, các sở, ngành được phân công chỉ đạo xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đã phối hợp với các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nhưng tình hình triển khai các hạng mục công trình vẫn còn chậm.  
Tính đến hết ngày 30/7/2021, xã Thái Thủy còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông, Trường học, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xã Sơn Lộc còn 03 tiêu chí là Giao thông, Thủy lợi và Trường học; xã Quảng Đông còn tiêu chí An ninh Quốc phòng; xã Cảnh Hóa còn tiêu chí Trường học; xã Đồng Hóa còn 03 tiêu chí là Trường học, Thu nhập, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; xã Yên Hóa còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm Giao thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm; xã Tân Hóa còn tiêu chí Trường học.

Như vậy, một số xã nếu không tích cực thực hiện các thủ tục để khởi công các công trình, đôn đốc nhà thầu triển khai nhanh những hạng mục có khối lượng lớn như trường học (Thái Thủy, Tân Hóa, Cảnh Hóa, Sơn Lộc), giao thông (xã Yên Hóa, Thái Thủy, Sơn Lộc) và một số tiêu chí khó như Thu nhập, Nhà ở dân cư, Quốc phòng - an ninh... sẽ khó hoàn thành trong năm 2021.

Do đó, thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị sở, ngành, UBND, Ban Chỉ đạo các huyện chỉ đạo các xã tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai những hạng mục, nội dung công việc; xây dựng phương án hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là những tiêu chí hiện đạt còn thấp như: Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm.

PV: NQ

[Trở về]