VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1453/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; kịp thời tham mưu chỉ đạo đôn đốc, đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn năm 2019 đã được giao từ các dự án chậm tiến độ giải ngân (đến hết 30/9/2019 có tỷ lệ giải ngân dưới 50%) sang các dự án khác có nhu cầu, tiến độ giải ngân tốt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, các sở, ngành và đơn vị rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo quy định; đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, thống nhất số liệu thống kê về giải ngân nguồn vốn nước ngoài; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mặt khác, các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; xử lý nghiêm và kịp thời nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản đã ký kết.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý dự án, chủ đầu tư phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án; đề xuất phương án cắt, giảm, điều chuyển để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cùng với đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, giám đốc ban quản lý dự án, chủ đầu tư có dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chậm trễ trong triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.

Được biết, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết tháng 7/2019, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 đạt thấp so với kế hoạch, đặc biệt là nguồn vốn ODA (đạt 5,83%). Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, kinh doanh và hiệp định đã ký kết.

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, Tuongquan.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Sieusaosanco.vn, kitudacbiet.co


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp