VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án thành phần Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt 
(Quang Binh Portal) - Sở Xây dựng vừa có Công văn số 3121/SXD-QLN ngày 09/10/2019 về việc đôn đốc triển khai thực hiện dự án thành phần Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt. 
Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn khẩn trương giải ngân nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cũng như vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo đúng yêu cầu của Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 51/BXD-QLN ngày 27/3/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện dự án Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt để người dân thuộc diện được hỗ trợ có kinh phí chi trả cho việc xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, bảo đảm các căn nhà được xây dựng theo đúng mẫu thiết kế đã đăng ký và đáp ứng các tiêu chí chống, chịu bão, lụt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng cũng như của nhà tài trợ; phấn đấu hoàn thành hỗ trợ tối thiểu cho 400 hộ gia đình trong năm 2019; lập kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm 2020 bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và tình hình thực tế nguồn kinh phí hỗ trợ.

N.Q

[Trở về]