VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2018, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 69 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 26 Đảng bộ cơ sở và 43 Chi bộ cơ sở với tổng số 3.453 đảng viên; gần 13.000 cán bộ, công nhân lao động làm việc trong 69 cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc.

Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường mới; phát huy tối đa năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; thu nhập bình quân từ 4,8 - 5 triệu đồng/người/tháng; tạo việc làm mới cho 680 lao động; nộp ngân sách Nhà nước đạt 90,2% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có những ý kiến về chính sách hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực nông - lâm bị thiệt hại do thiên tai gây ra; có kế hoạch tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp theo định kỳ; các ban, ngành liên quan trao đổi thống nhất để cùng thực hiện ý kiến đề xuất của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các ý kiến đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng thời lưu ý Đảng ủy Khối cần hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện thủ tục thành lập khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức liên quan; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững…

Đặng Hà

[Trở về]